Με δυναμική άνοδο του όγκου πωλήσεων κατά 17,2%, του κύκλου εργασιών κατά 38,8% και με Οργανική κερδοφορία (a-EBITDA) στα 130,4 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 25,7% έναντι του 9Μ’20, έκλεισε το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης η ElvalHalcor.

Η ανοδική πορεία των εργασιών που ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του 2020, διατηρήθηκε και το τρίτο τρίμηνο του 2021 με ιδιαίτερα έντονη την ανάκαμψη των αγορών του κατασκευαστικού κλάδου, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών, οι οποίοι είχαν υστερήσει κατά την προηγούμενη χρήση, επηρεάζοντας κυρίως τον κλάδο αλουμινίου. Έτσι, οι όγκοι πωλήσεων στο εννεάμηνο σημείωσαν αύξηση κατά 17,2%, οδηγούμενοι κυρίως από τα προϊόντα έλασης αλουμινίου, χαλκού και κραμάτων, ενώ για το τρίτο τρίμηνο του 2021 σημείωσαν αύξηση 18,5% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2020.

Η αισιοδοξία στις αγορές και η υψηλή ζήτηση, οδήγησαν σε ραγδαία άνοδο τις τιμές των μετάλλων στο LME, με τη μέση τιμή του χαλκού να διαμορφώνεται σε 7.684 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 48,1% σε σχέση με το 9Μ’20) και τη μέση τιμή του αλουμινίου να διαμορφώνεται σε 1.995 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 37,5% σε σχέση με το 9Μ΄20). Ο συνδυασμός του ανοδικού όγκου πωλήσεων και των τιμών των μετάλλων διαμόρφωσε τον κύκλο εργασιών σε ιστορικά υψηλά στα 2.082,5 εκατ. ευρώ για το 9Μ’21, αυξημένο κατά 38,8% από τα 1.500,4 εκατ. ευρώ του 9Μ’20.

Η αύξηση των όγκων πωλήσεων και η θετική επίδραση των αυξημένων αναλώσεων σκραπ αναχαίτισαν τις αρνητικές επιδράσεις από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη της ElvalHalcor πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας, να αυξηθούν κατά 25,7% στο εννεάμηνο στα 130,4 εκατ. ευρώ έναντι 103,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο, ενώ για το τρίτο τρίμηνο το a-EBITDA ανήλθε σε 45,2 εκατ. ευρώ έναντι 35,9 εκατ. ευρώ για την περυσινή τριμηνιαία περίοδο.

Η άνοδος των τιμών των μετάλλων, είχε ως αποτέλεσμα λογιστικά κέρδη μετάλλου, τα οποία έφτασαν τα 50,0 εκατ. ευρώ για το 9Μ’21 έναντι ζημίας 8,7 εκατ. ευρώ για το 9Μ’20, με τα τριμηνιαία μεγέθη για το αποτέλεσμα μετάλλου να ανέρχονται σε κέρδη 8,6 εκ ευρώ για το τρίτο τρίμηνο ’21 έναντι κερδών 4 εκατ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο ’20. Το αποτέλεσμα του μετάλλου επέδρασε θετικά και στα μικτά κέρδη που ανήλθαν σε 187,4 εκατ. ευρώ έναντι 99,8 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2020. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό όλες οι ενέργειες για τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και συνεργατών της Εταιρείας από την πανδημία, με τα ενοποιημένα αποτελέσματα να περιλαμβάνουν σχετικές δαπάνες ύψους 3,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2020. Στο περιβάλλον αυτό, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 175,7 εκατ. ευρώ έναντι 90,9 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Στον αντίποδα, οι αυξημένες τιμές των μετάλλων αύξησαν το κεφαλαίο κίνησης του Ομίλου, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση του καθαρού δανεισμού κατά 107 εκατ. ευρώ σε σχέση με το κλείσιμο της 31.12.2020, με την αρνητική επίδραση του τελευταίου να προκαλεί αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους, με το Καθαρό Xρηματοοικονομικό αποτέλεσμα να ανέρχεται σε 22,1 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο έναντι 18,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, παρά το σταδιακά μειούμενο κόστος δανεισμού που επιτυγχάνει ο Όμιλος.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 117,9 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της θετικής επίδρασης αποτίμησης 22 εκατ. ευρώ των μετοχών της Cenergy Holdings που λογιστικοποιήθηκε στο πρώτο εξάμηνο ’21) έναντι κερδών 25,0 εκατ. ευρώ του 9Μ’20, με τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε 115,4 εκατ. ευρώ για το 9Μ’21 ή 0,3075 ευρώ ανά μετοχή από 24,1 εκατ. ευρώ για το 9Μ’20 ή 0,0642 ευρώ ανά μετοχή.

Κλάδος αλουμινίου

Κατά το εννεάμηνο του 2021, ο κλάδος του αλουμινίου πέτυχε αύξηση των όγκων πωλήσεων κατά 23,6%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται, αυξημένος κατά 33,6%, στα 964,9 εκ. ευρώ. Ο κλάδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάκαμψη της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών καθώς και του κατασκευαστικού κλάδου, ενώ κατόρθωσε να εκμεταλλευτεί σταδιακά την αυξημένη δυναμικότητα από την ενσωμάτωση του νέου θερμού ελάστρου στην παραγωγή. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 54,3 εκατ. ευρώ έναντι 19,7 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 85,5 εκατ. ευρώ στο 9Μ’21 έναντι 63,5 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα μετά τη λειτουργία του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου, έχει ήδη ξεκινήσει η δεύτερη φάση του επενδυτικού προγράμματος, με τις νέες επενδύσεις να ανέρχονται στα 83 εκατ. ευρώ για πάγιο εξοπλισμό, από τις οποίες 62,2 εκατ. ευρώ αφορούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής Εταιρείας στα Οινόφυτα.

Κλάδος χαλκού

Στο κλείσιμο του εννεαμήνου του 2021, ο κλάδος χαλκού παρουσίασε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 6,8%, με την ανοδική πορεία να τροφοδοτείται από τη διψήφια αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων χαλκού, αλλά και την πλήρη ανάκαμψη των προϊόντων διέλασης κραμάτων χαλκού που ξεπέρασαν και τις αντίστοιχες προ πανδημίας πωλήσεις.

Ο κύκλος εργασιών, ενισχυμένος έντονα από τις αυξημένες τιμές του χαλκού στις διεθνείς αγορές, ανήλθε σε 1.117,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 43,7%. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους ανήλθαν σε κέρδος 71,3 εκατ. ευρώ, έναντι 10,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020, επηρεασμένα και από το θετικό αποτέλεσμα μετάλλου αλλά και τη θετική επίδραση αποτίμησης των μετοχών της Cenergy Holdings, ενώ το a-EBITDA βελτιώθηκε και ανήλθε στα 44,9 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο του 2021 έναντι 40,2 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, το 9Μ’21, διατέθηκαν περί τα 11,1 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων, με το ποσό 5,3 εκατ. ευρώ να κατευθύνεται στις εγκαταστάσεις της μητρικής στα Οινόφυτα, ενώ επενδύσεις 3,7 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν από τη θυγατρική Sofia Med για την υλοποίηση αναβαθμίσεων με στόχο τη διεύρυνση της προϊοντικής της γκάμας σε προϊόντα έλασης.

Προοπτικές για το υπόλοιπο του 2021

Για το υπόλοιπο του έτους, και παρά το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας, η ElvalHalcor βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, καθώς και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, και ο διεθνής προσανατολισμός με πωλήσεις εκτός Ελλάδας άνω του 91% του κύκλου εργασιών, τα οποία της δίνουν τη δυνατότητα να μπορεί να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις οι οποίες είτε ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι επενδύσεις αυτές, επικεντρωμένες σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, αυξάνουν περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα αλλά και την δυνατότητα αξιοποίησής της επιτρέποντας στην ElvalHalcor να διατηρήσει την ανοδική της πορεία.

Οι ανοδικές τάσεις των τιμών της ενέργειας αναμένεται να κάνουν περισσότερο εμφανή την επίδρασή τους στο τελευταίο τρίμηνο, οπότε και σημειώθηκαν ιστορικά υψηλές τιμές, ιδιαίτερα στην τιμή του αερίου TTF, ωστόσο οι συνθήκες της ζήτησης παραμένουν θετικές, επιτρέποντας την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.