Συνολικές επενδύσεις ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνεται το νέο ψυχρό έλαστρο καθώς και περιφερειακές υποδομές υποστήριξης που πρόκειται να δημιουργηθούν, ολοκληρώνονται έως το τέλος του έτους για τον όμιλο ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος που υλοποιεί η επιχείρηση, ο πρόεδρος του ομίλου, Μιχάλης Στασινόπουλος και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Dr Werner Hoyer, προχώρησαν την Τετάρτη στην υπογραφή της συμφωνίας για την χορήγηση δανείου ύψους 75 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου και την εγκατάσταση του νέου ψυχρού ελάστρου η παραγωγική δυναμικότητα του ομίλου θα υπερβεί τους 500.000 τόνους αλουμινίου ετησίως (~520.000 τόνοι), που θα είναι σε πλήρη διαθεσιμότητα από το 2023 και ύστερα. Στόχευση του ομίλου είναι μέσα στα επόμενα χρόνια να φτάσει σε παραγωγική δυναμική 800.000 τόνων, για την επίτευξη του οποίου θα απαιτηθούν και νέες επενδυτικές κινήσεις. Για τις συγκεκριμένες δαπάνες θα κληθεί να αποφασίσει η επιχείρηση προσεχώς. Στον προγραμματισμό της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ είναι επίσης η εγκατάσταση γραμμής βαφής αλουμινίου για τα κουτάκια συσκευασίας αναψυκτικών. Η συγκεκριμένη επένδυση θα είναι επιπρόσθετη αυτών που ήδη τρέχουν.

Πέμπτη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ από το 1975
Η συγκεκριμένη συνεργασία μεταξύ της EIB και της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ είναι η πέμπτη, καθώς η αρχή έγινε το 1975 με την χορήγηση δανείου στην ΕΛΒΑΛ, ύψους 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση της χρηματοδότησης από πλευράς της Τράπεζας σήμερα, ήταν τα κεφάλαια να διατεθούν για την ανάπτυξη πράσινων επενδύσεων που θα συμβάλλουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στο περιβάλλον.

Η απόκτηση των εγκαταστάσεων της Transcombi
Να σημειωθεί ότι εκτός των άλλων η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ εντός των πρωτοβουλιών για την ανάπτυξή της, προχώρησε και στην υπογραφή συμφωνίας με την εταιρεία παροχής 3PL (3rd Party Logistics), Transcombi Εxpress, με αντικείμενο την πώληση εγκαταστάσεων της δεύτερης στην περιοχή των Οινοφύτων. Η συγκεκριμένη επένδυση χρηματοδοτείται από την άντληση κεφαλαίων ύψους 30 εκατ. ευρώ μέσω του Κοινού Ομολογιακού Δανείου των 250 εκατομμυρίων ευρώ που εξέδωσε το 2021 ο όμιλος. Στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις πρόκειται μελλοντικά να δημιουργηθεί ένα διαμετακομιστικό κέντρο με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών διακίνησης της παραγωγής της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Στο πλάνο μάλιστα είναι και η διασύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο, προκειμένου να εξυπηρετείται αποτελεσματικότερα η διακίνηση των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μία επένδυση που όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, θα συμβάλλει στην μελλοντική ανάπτυξη του ομίλου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build