Στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου εντάχθηκε πρόσφατα μία επένδυση της ΕλβαλΧαλκόρ ύψους άνω των 27 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα, με σχετική απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παναγιώτη Λαμπρινού, εντάχθηκε στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας που αναφέρεται στην επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, με την προσθήκη νέας γραμμής βαφής προϊόντων έλασης αλουμινίου, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 27,1 εκατ. ευρώ. Για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου, η ΕλβαλΧαλκόρ θα λάβει ενίσχυση ύψους 6.778.675 ευρώ, με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής, που ισοδυναμεί με το 25% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build