Η Elval Colour αναπτύσσει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων κατάλληλων για «πράσινες» αναβαθμίσεις αεροδρομίων, όπως περιγράφουν o Ευθύμιος Ζήζος, Projects Manager, και ο Στέλιος Σιαντίκος, Deputy Commercial Manager της εταιρείας.

Η Elval Colour έχει στο portfolio της εφαρμογές των προϊόντων της σε μεγάλα έργα ανά τον κόσμο. Ποιες είναι οι απαιτήσεις και πώς η εταιρεία ανταποκρίνεται σε αυτές;

Οι απαιτήσεις σε τεχνικά έργα-υποδομές αφορούν συνεργασίες ανάμεσα σε εταιρείες που μπορούν να αποτελέσουν έναν αξιόπιστο εταίρο, συνεργάτες που προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας βοηθώντας στις προδιαγραφές και στην επιλογή προϊόντων που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες κάθε έργου/εφαρμογής.

Η Elval Colour δημιούργησε μια τέτοια δομή ομάδων πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης ώστε να είναι σε θέση να συνεργαστεί με τον αρχιτέκτονα, τον κατασκευαστή, τον developer, και να συμβάλει ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοούν της απαιτήσεις του κάθε έργου μέσω διαδραστικών και δημιουργικών συναντήσεων. Συλλέγοντας όλες τις πληροφορίες, η Τεχνική Ομάδα της εταιρείας προτείνει τη βέλτιστη λύση συνδυάζοντας την ανθεκτικότητα το αισθητικό αποτέλεσμα, τη λειτουργικότητα και το κόστος.

Επιπλέον, το εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος R&D με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί custom made αποχρώσεις για τις βαφές των προϊόντων της, να αναπτύσσει αποχρώσεις απομίμησης διαφόρων υλικών, ή ακόμα και νέα χαρακτηριστικά σε ήδη υπάρχουσες αποχρώσεις. Αυτό μεταφράζεται σε βαφές που ταιριάζουν την αισθητική και τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας κάθε έργου, ικανοποιώντας και τις πιο απαιτητικές ανάγκες του πελάτη για κάθε έργο.

Όλες δε οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και διεργασιών από το colour matching, την παραγωγή έως και τη συσκευασία και αποστολή των προϊόντων είναι πιστοποιημένες από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης.

Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η τοποθεσία και οι περιβαλλοντικές συνθήκες στην επιλογή των υλικών πρόσοψης ή στέγης μιας κατασκευής, και συγκεκριμένα ενός αεροδρομίου;

Το παγκόσμιο σύστημα αερομεταφορών είναι ένας από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης στον κατασκευαστικό τομέα. Ωστόσο, δεν μπορεί να αμεληθεί η εμπλοκή του σε διαδικασίες που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, οι διαδικασίες συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων των αεροδρομίων και οι οικοδομικές εργασίες με τη χρήση κατάλληλων υλικών που συνδυάζονται με την κατασκευή των αεροδρομίων ή την επέκτασή τους, είναι διαδικασίες που μπορεί να επιβαρύνουν το περιβάλλον. Τα συστήματα προσόψεων από σύνθετα φύλλα αλουμινίου etalbond® όπως και η σειρά υλικών αλουμινίου orofe® χρησιμοποιούνται ευρέως σε αεροδρόμια καθώς προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως μεταξύ άλλων ο έλεγχος της θερμοκρασίας και του αερισμού. Τα σύγχρονα συστήματα πρόσοψης και οροφής οφείλουν να παρέχουν λειτουργικότητα, ανθεκτικότητα, αισθητική και εξοικονόμηση ενέργειας.

H τοποθεσία και οι περιβαλλοντικές συνθήκες ενός αεροδρομίου παίζουν βασικό ρόλο στην επιλογή των υλικών πρόσοψης ή στέγης μιας κατασκευής και επηρεάζουν τους πιο πάνω παράγοντες, ανθεκτικότητα – αισθητικό αποτέλεσμα – λειτουργικότητα – κόστος. Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στη σωστή επιλογή της απόχρωσης, τη χημεία του βαφικού συστήματος, τη λειτουργικότητά του και την εφαρμογή ειδικών συστημάτων όπως το agraphon®, το arypon®, το High Reflectivity κ.ά.

Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της Elval Colour τα οποία τα καθιστούν ως «πράσινα» υλικά και κατ’ επέκταση μπορούν με την εφαρμογή τους να συμβάλουν στην κατασκευή ή ανακαίνιση «πράσινων» αεροδρομίων;

Έχοντας ως βασική αξία την υπευθυνότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον, η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες ελέγχου για την κατανάλωση ενέργειας, των εκπομπών ρύπων, τη χρήση των πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, η πλήρης γκάμα προϊόντων και λύσεων προέρχεται αποκλειστικά από ανακυκλώσιμα και ελάχιστα απόβλητα, τόσο στην κατασκευή τους όσο και στη χρήση τους.

Χρησιμοποιούνται και προτείνονται ανάλογα με τη χρήση κράματα αλουμινίου που προέρχεται ακόμα και σε 100% από ανακύκλωση αλουμινίου είτε ως βιομηχανικό υποπροϊόν είτε ως απόβλητο τελικού προϊόντος μετά τη χρήση του. Τα προϊόντα μας συνοδεύονται από πιστοποιητικά Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος (EPD) – δηλώσεις που αξιολογούν ποσοτικά και δηλώνουν την περιβαλλοντική απόδοση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στο ISO 14025, βάσει των αρχών των προτύπων ISO 14040 Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (LCA). Σημειωτέον πως τα EPD είναι οικολογικά σήματα κατηγορίας «Τύπου III» όπως ορίζονται από το ISO 14025. Επιπρόσθετα, τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα βάσει του Green Certificate of Singapore. Στην Elval Colour ακολουθούμε ήδη τη Net Zero Carbon footprint διαδικασία ποσοτικοποίησης βάσει του ISO 14064.

Επίσης, η βαφή ρόλου είναι η καλύτερη τεχνολογία βαφής σε μέταλλο και η πιο φιλική προς το περιβάλλον αφού ελαχιστοποιεί περιβαλλοντικά προβλήματα όπως τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, τη χρήση χημικών, νερού, ενέργειας και αποβλήτων. Το νερό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή επαναχρησιμοποιείται πλήρως ώστε να μην υπάρχει σπατάλη. Τέλος, οι βαφές που χρησιμοποιούνται παράγονται χωρίς βαρέα μέταλλα ή επικίνδυνους διαλύτες.

Πώς το etalbond®A2, με την εφαρμογή του, συμβάλλει στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων;

To etalbond®A2 σήμερα καλύπτει τις μέγιστες ανάγκες πυροπροστασίας των κτιρίων βάσει των πιο αυστηρών ευρωπαϊκών και διεθνών προδιαγραφών. Αποτελεί ιδανικό υλικό για κτίρια άνω των 23 μ. και για κτίρια όπου υπάρχει υψηλή επισκεψιμότητα, όπως σχολεία, νοσοκομεία, θέατρα, κινηματόγραφοι, εμπορικά κέντρα, κτίρια γραφείων, ουρανοξύστες, μουσεία, και φυσικά αεροδρόμια. Τα υλικά τοποθετούνται σύμφωνα με την αρχή της αεριζόμενης πρόσοψης και σε κάθε περίπτωση προτείνεται ως ιδανικό σύστημα πρόσοψης υφιστάμενης ή νέας κατασκευής.

Οι αεριζόμενες προσόψεις πήραν το όνομά τους από το στρώμα αέρα μεταξύ της βασικής τοιχοποιίας και του εξωτερικού διακοσμητικού στρώματος. Γίνεται εκμετάλλευση της απόστασης μεταξύ της τοιχοποιίας και της τελικής επιφάνειας δημιουργώντας φυσικό ελκυσμό, μέσω του φαινομένου της καμινάδας, στο στρώμα αέρα που υπάρχει ενδιάμεσα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του θερμού αέρα και της υγρασίας με άμεση συνέπεια τη μεγάλη μείωση των ψυκτικών φορτίων κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Επίσης, κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών με την αεριζόμενη πρόσοψη συγκρατείται περισσότερο η θερμότητα στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα τη μείωση των θερμικών φορτίων και την απαίτηση του σπιτιού για θέρμανση. Στο ΣΑΠ (Σύστημα αεριζόμενων προσόψεων), το υλικό επένδυσης (σύνθετο πάνελ αλουμινίου) στηρίζεται σε σύστημα υποδομής αλουμινίου με προφίλ και βραχίονες στήριξης. Μεταξύ του τοίχου και του υλικού επένδυσης μπορεί να τοποθετηθεί μονωτικό υλικό, βελτιώνοντας έτσι την άνεση διαβίωσης και την ενεργειακή απόδοση. Τα παραπάνω συνεπάγονται βελτιστοποίηση της φυσικής άνεσης εσωτερικά του κτιρίου.

Ποια είναι κατά τη γνώμη σας κάποια από τα πιο σημαντικά αεροδρόμια στα οποία έχουν εφαρμοστεί προϊόντα της Elval Colour, δεδομένης της ισχυρής εξαγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας;

Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο Bangalore, το τρίτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στην Ινδία. Η δομή που επέλεξε το αρχιτεκτονικό γραφείο HOK χρειαζόταν «να δημιουργήσει μια μεγάλη, δραματική παρουσία που συνδυάζεται άψογα με το υπάρχον τερματικό». Επιπλέον, το σχέδιο απαιτούσε μια «κομψά κυρτή οροφή» με το «κύμα κυματοειδούς σχήματος» ενός χαμόγελου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η οροφή της Elval Colour επιλέχθηκε για να καλύψει τα 55.000 τετραγωνικά μέτρα της οροφής με απαλή καμπύλη.

Τα ελαφριά βαμμένα standing seam panel, κατασκευασμένα από ειδικά ενισχυμένο κράμα αλουμινίου κράματος 3004, είναι ανθεκτικά και εύκαμπτα, σχεδιασμένα για λύσεις στέγης κυματοειδούς ή όρθιας ραφής. Κατασκευασμένο για να λυγίζει, το orofe® tessera ήταν η τέλεια επιλογή για το είδος σχεδίασης σε σχήμα κύματος που είχε οραματιστεί το αρχιτεκτονικό γραφείο HOK. Μετά τη χύτευση, μια ειδική βαφή υγρής βάσης πολυβινυλιδενοφθοριδίου (PVDF) εφαρμόστηκε στα panel, με αποτέλεσμα ένα βέλτιστο χρωματικό φινίρισμα και εξαιρετική αντοχή.

Στο αεροδρόμιο Zhengzhou στην Κίνα, έκτασης 400.000 τ.μ., επιλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν βαμμένα standing seam panel αλουμινίου με επίστρωση orofe® pente της εταιρείας. Το ειδικά κατασκευασμένο κράμα αλουμινίου AA 5754, 1 mm επικαλύφθηκε με επίστρωση PVDF, η οποία ήταν προσαρμοσμένη στις προδιαγραφές των αρχιτεκτόνων. Το καινοτόμο υλικό επιλέχθηκε με βάση τις απαιτήσεις διαμόρφωσης και κάμψης του κτιρίου, του οποίου η αεροδυναμική εμφάνιση καθορίζεται από τον σύγχρονο κατασκευαστικό σχεδιασμό και τα καινοτόμα υλικά, ανεβάζοντας έτσι τον πήχη για την αισθητική εμφάνιση των αεροδρομίων σε όλο τον κόσμο. Η σειρά orofe® pente είναι μια ειδική σειρά κραμάτων που αναπτύχθηκε από το μεταλλουργικό τμήμα της Elval, τη μητρική εταιρεία της Elval Colour.

Ένα από τα 10 πιο εντυπωσιακά αεροδρόμια των τελευταίων χρόνων που έχουν χρησιμοποιηθεί τα υλικά μας είναι το Mactan Cebu International Airport T2 (αρχιτεκτονική μελέτη από το αρχιτεκτονικό γραφείο Integrated Design Associates). Το MCIA είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στις Φιλιππίνες και για να καλύψει τη ζήτηση αυξανόμενης κίνησης, ο αρθρωτός σχεδιασμός του αεροδρομίου μπορεί να προσαρμοστεί στις μελλοντικές επεκτάσεις της δομής. Σχεδιάστηκε αντανακλώντας την αίσθηση που μοιάζει με θέρετρο, αλλά λειτουργεί ως τερματικός σταθμός αεροδρομίου. Η ψηλή κεκλιμένη οροφή και οι μαρκίζες που βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο σε συνδυασμό με τα ανώτερης ποιότητας υλικά αλουμινίου και βαφικών συστημάτων της Elval Colour εξαλείφουν τη μέγιστη αύξηση της θερμότητας και την αντανάκλαση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η ανώτατη δομή είναι καλά στηριγμένη για να αντέχει τις σεισμικές επιπτώσεις και τα ρεύματα τυφώνα που συμβαίνουν συχνά στην περιοχή.

Ποιες άλλες προϋποθέσεις, και κατ’ επέκταση πιστοποιήσεις, πρέπει να ικανοποιούν τα προϊόντα για να εγκριθεί η τοποθέτησή τους σε κτίρια του εσωτερικού καθώς και του εξωτερικού;

Σε πολλές χώρες υφίσταται κάποιος οργανισμός ο οποίος εξασφαλίζει την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων που αφορούν την κατασκευή του κτιρίου-έργου. Ως παράδειγμα, στη Γαλλία το CSTB, στη Γερμανία το DIBt και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το Civil Defense. Για την ελληνική αγορά έχει παρατηρηθεί η ανάγκη δημιουργίας ενός οργανισμού όχι μόνο πιστοποίησης προϊόντων αλλά και ελέγχου προδιαγραφών γενικότερα, που να έχει επιστημονικό βάθος και εύρος. Να έχει κριτήρια αξιολόγησης, ενδελεχείς διαδικασίες που να είναι επιστημονικά άρτιες με βάση τις βέλτιστες πρακτικές του εξωτερικού αλλά και με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες.

Σύμφωνα με την Elval Colour, η διαδικασία εφαρμογής του βαφικού συστήματος πρέπει να διεξάγεται υπό αυστηρά ελεγχόμενες και πιστοποιημένες διαδικασίες, με τη χρήση επίσης πιστοποιημένων και μόνο, πρώτων υλών – από αξιόπιστους προμηθευτές. Επιπρόσθετα, η διενέργεια μετρήσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών και συνεχώς κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας (online), αλλά και με μεθόδους δειγματοληψίας (offline), συμβάλλουν σημαντικά στην ποιότητα των προϊόντων. Στην Elval Colour παράγουμε προϊόντα πιστοποιημένα από τους μεγαλύτερους εθνικούς πιστοποιητικούς φορείς παγκοσμίως: BBA (ΗΒ), DIBt (Γερμανία), TBWIC (ΗΑΕ), CSTB (Γαλλία), ΙΤΒ (Πολωνία), ITeC (Ισπανία), Green Certificate (Singapore).