Για να πουλήσει τα προϊόντα της στο εξωτερικό, υποχρεούται να περάσει από μία σειρά αυστηρων επιθεωρήσεων

 

Την ανάγκη σύστασης στην Ελλάδα ενός πιστοποιητικού οργανισμού αποκλειστικά για την κατασκευή του κτιρίου επισημαίνει σε συνέντευξή του στο Construction ο διευθύνων σύμβουλος της Elval Colour, Γιάννης Αγγελής, εξηγώντας τον «ενάρετο κύκλο» που θα δημιουργηθεί και θα ωφελήσει όλη την αγορά.

 

Πόσο σημαντική είναι η διαδικασία της πιστοποίησης για μία εταιρεία όπως η Elval Colour με διεθνή παρουσία και συμμετοχή σε μεγάλα κτιριακά έργα;

 

Σε πολλές χώρες, στην Ευρώπη, στην Ασία, Αμερική κ.λπ. υπάρχουν εθνικοί οργανισμοί των οποίων τις διαδικασίες υποχρεούμαστε να ακολουθήσουμε ώστε να πιστοποιηθούν τα προϊόντα μας στην εκάστοτε χώρα. Επίσης σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να συνεργαστούμε με τα τοπικά πανεπιστήμια ή εργαστήρια για τη διεξαγωγή των τεστ.

 

Αυτή η διαδικασία για μια παραγωγό εταιρεία, ξένη προς τη χώρα πιστοποίησης, δημιουργεί ένα κόστος διείσδυσης στην αγορά. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που επιτρέπει στους ντόπιους ανταγωνιστές να ελέγχουν την αγορά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι πιστοποιήσεις των υλικών μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή των προϊόντων μας αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν συμβάλει και στη βελτίωση τους.

 

Πώς πιστοποιούνται, αυτή τη στιγμή, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σας, από την αλυσίδα παραγωγής έως την τοποθέτησή τους στα έργα;

 

Στην προσπάθεια της εταιρείας να πουλήσει τα προϊόντα της στο εξωτερικό σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες, υποχρεούται να περάσει από μία σειρά επιθεωρήσεων και τεστ για να λάβει τις απαραίτητες εθνικές πιστοποιήσεις. Η επιθεώρηση πραγματοποιείται από μηχανικό του εκάστοτε εθνικού πιστοποιητικού οργανισμού. Αυτός θα ελέγξει το εργοστάσιό μας στο κατά πόσο εφαρμόζεται ένα ικανό σύστημα διαχείρισης της ποιότητας το οποίο επιτρέπει να παρακολουθείται το προϊόν σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

 

Στη συνέχεια ο μηχανικός λαμβάνει δείγματα από την παραγωγή και συντάσσει μία έκθεση βάσει της οποίας ακολουθούν τα τεστ πάνω σε αυτά τα πραγματικά δείγματα. Σε κάποιες περιπτώσεις τα εργαστηριακά τεστ διαρκούν αρκετά έτη είτε διότι τα εργαστήρια είναι απασχολημένα ή/και τα τεστ που απαιτούνται είναι πάρα πολλά. Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς όλα τα τεστ, συνεδριάζει μια επιτροπή, στην οποία μπορεί να συμμετέχουν και οι εγχώριοι ανταγωνιστές μας, που αποφασίζει εάν αποδέχεται την αίτηση της πιστοποίησης ή απαιτούνται περισσότερα στοιχεία.

 

Κάθε χρόνο οι πιστοποιητικοί οργανισμοί κάνουν επιθεώρηση του εργοστασίου μας ώστε να επιβεβαιωθεί ότι τα παραγόμενα προϊόντα καλύπτουν τις συμφωνημένες προδιαγραφές, το οποίο οδηγεί στην ανανέωση της πιστοποίησής μας και της διατήρησης του δικαιώματος να πουλάμε στη χώρα που την αφορά. Αξίζει να σημειώσει κανείς ότι αυτό το καθεστώς ισχύει και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

 

Σε πολλές χώρες υφίσταται κάποιος οργανισμός ο οποίος διασφαλίζει την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων που αφορούν την κατασκευή του κτιρίου. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη έναν τέτοιο φορέα; Πώς θα μπορούσε να στελεχωθεί και ποιο θα είναι το αντικείμενό του;

 

Ως παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε τρεις πιστοποιητικούς οργανισμούς, στη Γαλλία το CSTΒ, στη Γερμανία το DIBT και στα Αραβικά Εμιράτα το Civil Defense. Σε αυτή την περίπτωση, για παράδειγμα, έχει δημιουργηθεί ολόκληρος τομέας, σαν ένα μεγάλο παράρτημα. Επίσης μεγάλοι πιστοποιητικοί οργανισμοί υπάρχουν και στη Σιγκαπούρη, στην Ινδονησία και αλλού. Κάποιοι δημιουργήθηκαν εξ αρχής λόγω του βιομηχανικού και μελετητικού βάθους που έχουν κάποιες χώρες ενώ κάποιοι άλλοι δυστυχώς εξ αντιδράσεως από διάφορα ατυχήματα τα οποία συνέβησαν, για παράδειγμα πυρκαγιές με απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.

 

Έτσι αναγκάστηκαν να εντοπίσουν τα κενά στην εφοδιαστική αλυσίδα και να δημιουργήσουν πιστοποιητικούς οργανισμούς που όχι μόνο ακολουθούν ενδελεχείς διαδικασίες για την πιστοποίηση του προϊόντος αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν δημιουργήσει το επάγγελμα πχ. του πυρομηχανικού (fire engineer), ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την υπογραφή στη μελέτη ενός κτιρίου αλλά και για την επίβλεψη του έργου όσον αφορά την τήρηση των προδιαγραφών υλικού και εγκατάστασης.

 

Ποιά είναι τα οφέλη, λοιπόν, που θα αποκομίσει όλη η κατασκευαστική αγορά αλλά και η κοινωνία από την ύπαρξη και λειτουργία ενός τέτοιου οργανισμού;

 

Η δημιουργία ενός πιστοποιητικού οργανισμού πέρα από το ότι έχει την έννοια της διασφάλισης της ποιότητας των δομικών υλικών, δημιουργεί και έναν ενάρετο κύκλο. Αυτός ο ενάρετος κύκλος πηγάζει από την εξής ιδέα, ένα υλικό που ακολουθεί κάποιους κανόνες στην παραγωγή του έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι βγαίνει πάντα με την ίδια ποιότητα ακολουθεί κάποιους κανόνες και υπάγεται σε μία πιστοποίηση.

 

Αυτή η πιστοποίηση είναι πάντα συμβατή με τις μελέτες και τις απαιτήσεις του νόμου και τις προδιαγραφές του κτιρίου. Επίσης προσφέρει μία αξία στο κτίριο, εφόσον δεν μπορεί να παραβιαστεί εύκολα. Αυτό γίνεται όταν η εφοδιαστική αλυσίδα παρακολουθείται σε κάθε στάδιο, διασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια των χρηστών του κτιρίου. Προσφέρει στη βιωσιμότητα του κτιρίου, εφόσον η καλή ποιότητα των προϊόντων εξασφαλίζει την αντοχή στον χρόνο, και τέλος προσφέρει μία καλύτερη μεταπωλητική αξία για τον επενδυτή.

 

Επίσης δημιουργούνται πολλαπλασιαστικά θετικά οικονομικά φαινόμενα καθώς έχουμε παρατηρήσει ότι η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού οργανισμού δημιουργεί ζήτηση για μηχανικούς διάφορων ειδικοτήτων, επενδύσεις σε εταιρείες που κάνουν εργαστηριακούς ελέγχους, διατήρηση τιμών των υλικών και εγκατάστασης αλλά και διατήρηση των τιμών μεταπολιτικής αξίας και της βιωσιμότητας των κτιρίων. Η πιστοποίηση των προϊόντων και γενικά οι πιστοποιήσεις αποτελούν ένα πολύ σοβαρό θέμα για όλα τα κράτη.

 

Εφόσον έχεις έναν τόσο μεγάλο ανταγωνισμό και θέλεις για τον λόγο αυτό να επιτρέψεις την προμήθεια από διαφορετικές πηγές πρέπει να έχεις τα κριτήρια τα οποία διασφαλίζουν τη διαφάνεια. Οπότε μία πιστοποίηση που είναι βαθιά και ευρεία σε απαιτήσεις διαπιστεύει ότι ένα υλικό είναι το ίδιο ή όχι με κάποιο άλλο και συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη και διατήρηση ενός υγιούς  κατασκευαστικού κλάδου.

 

Άρα λοιπόν, πέραν του ότι έχουμε διασφάλισης της ποιότητας των δομικών υλικών έχουμε και μία αλυσίδα η οποία δημιουργεί αξία. Έχουμε επίσης κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης και μία άλλη συνδυαστική αλυσίδα κάθετη στη διαδικασία της πιστοποίησης η οποία μπορεί να δημιουργεί πλούτο αναπτύσσοντας έναν ακόμη κλάδο, αυτόν που αφορά τα κέντρα πιστοποίησης.

 

Η ύπαρξη του κλάδου αυτού διασφαλίζει την δυνατότητα των ελληνικών βιομηχανιών να παράγουν τεχνογνωσία στην Ελλάδα με την οποία μπορούν να βελτιώσουν τα προϊόντα τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε αύξηση των εξαγωγών. Συνάμα μπορεί να προστατέψει τον κατασκευαστικό κλάδο από τον αθέμιτο ανταγωνισμό γιατί μαζί με την πιστοποίηση ενός δομικού υλικού ακολουθούν και οι προδιαγραφές εγκατάστασης, και επίβλεψης. Επίσης υπάρχουν εργαστήρια και οργανισμοί με εξειδικευμένα μηχανήματα στην Ελλάδα που δυσκολεύονται να επιβιώσουν λόγω έλλειψης εγχώριας ζήτησης.

 

Τα οφέλη της ελληνικής κατασκευαστικής αγοράς και της οικονομίας με την δημιουργία ενός ελληνικού πιστοποιητικού οργανισμού, ο οποίος θα υποστηρίζεται από το κράτος, τον ιδιωτικό τομέα και τη νομοθεσία, θα  φροντίζει έτσι ώστε κάποια τεστ που είναι απαραίτητα να γίνονται σε δικά του εργαστήρια και κάποια άλλα να τα κάνει σε συνεργασία με τα Πολυτεχνεία ή άλλα ερευνητικά ιδρύματα που στη συνέχεια θα μπορούν να αναπτύξουν έρευνα και τεχνογνωσία και να διατηρήσουν ανθρώπινο δυναμικό με εξειδικευμένη γνώση.

 

Με την πάροδο του χρόνου η ροή των τεστ και των πιστοποιήσεων μεγαλώνει, διότι μέσα από την «απαίτηση» πιστοποιήσεων των δομικών  προϊόντων δημιουργείται μία πληθώρα αιτήσεων για προϊόντα που πρέπει να πιστοποιηθούν. Έχουμε ως παράδειγμα άλλες χώρες που έχουν ακολουθήσει αυτή τη ροή και σαν αποτέλεσμα έχει να βλέπουμε μεγάλους πιστοποιητικούς οργανισμούς να έρχονται στην Ελλάδα επενδύοντας σε κέντρα ελέγχου και τεστ δομικών υλικών προσλαμβάνοντας Έλληνες μηχανικούς.

 

Άλλο παράδειγμα είναι η διερεύνηση και πιστοποίηση υλικών σε ιδιαίτερες συνθήκες όπως οι δυνατοί άνεμοι, η έντονη ηλιακή ακτινοβολία, η γειτνίαση με το διαβρωτικό περιβάλλον της θάλασσας και οι σεισμοί – φαινόμενα και συνθήκες που έχουμε στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, στη Γαλλία ο πιστοποιητικός οργανισμός που προανέφερα έχει χωρίσει τη χώρα σε διαμερίσματα ανάλογα με τη σεισμική δραστηριότητα. Στην υψηλότερη βαθμίδα κινδύνου μάλιστα περιλαμβάνονται και κτίρια υψηλής σημασίας όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες κ.ά.

 

Όλοι μας καταλάβαμε και από διάφορα γεγονότα στη χώρα μας, όπως για παράδειγμα από το Μάτι, τη σημασία της αξιολόγησης, της διόρθωσης και της βελτίωσης.  Έτσι, θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι τα λάθη του παρελθόντος δεν θα επαναληφθούν και θα αποδειχθεί ότι είμαστε ένα εξελισσόμενο είδος με θέληση για προσφορά.

 

Μιλάμε λοιπόν για την ανάγκη δημιουργίας στη χώρα μας ενός οργανισμού όχι μόνο πιστοποίησης προϊόντων αλλά και ελέγχου προδιαγραφών γενικότερα, που να έχει επιστημονικό βάθος και εύρος. Να έχει κριτήρια αξιολόγησης, ενδελεχείς διαδικασίες επιστημονικά άρτιες, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές του εξωτερικού αλλά και με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες οι οποίες μας βοηθάνε να εξελίξουμε εθνικά πρότυπα.

 

Πόσο κρίσιμος παράγοντας για τις εργασίες εφαρμογής κάθε οικοδομικού υλικού είναι το εργατοτεχνικό προσωπικό;

 

Ειδικά στον κατασκευαστικό κλάδο κάθε εταιρεία προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατόν τόσο στην παραγωγή και λειτουργία της όσο και στην ποιότητα του τελικού προϊόντος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχεις το κατάλληλο στελεχιακό προσωπικό για τη διασφάλιση της ποιότητας, για έρευνα και ανάπτυξη και προφανώς για την παραγωγή. Ο σκοπός είναι να μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο το οποίο βοηθάει και τον επενδυτή του κτιρίου και τον χρήστη χωρίς υψηλές τιμές αλλά με διασφάλιση της βιωσιμότητας των εταιρειών στην Ελλάδα, διατηρώντας τη λειτουργία με όλα τα απαραίτητα κριτήρια, τους σωστούς μηχανικούς, τις δοκιμές στα προϊόντα και όλα όσα προανέφερα.

 

Πώς θα μπορούσε να εμπλουτιστεί το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» προκειμένου να καλύπτει περισσότερο τις ανάγκες των κτιρίων και ειδικά των οικοδομικών υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά;

 

Στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα των ενοίκων και των χρηστών να αναβαθμίσουν τα κτίρια τους και σε θέματα ασφάλειας. Όσον αφορά στα δομικά υλικά, σε σχέση με την πυρασφάλεια θα πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα διότι είναι και αυτό σημαντικό κομμάτι.

Χώρες όπως η Κροατία, έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους και την αναβάθμιση των υλικών σε σχέση με την πυρασφάλεια και πυροπροστασία. Αυτά δεν προστατεύουν μόνο τους χρήστες, προστατεύουν και τον πυροσβέστη, εκείνον δηλαδή πώς θα πάει σε ένα φλεγόμενο κτίριο για να σβήσει τη φωτιά και να σώσει ανθρώπινες ζωές. Είναι σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε, τα υλικά να είναι κατάλληλα και λιγότερο εύφλεκτα και το κτίριο να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο που να καθυστερεί την ανάπτυξη φωτιάς.

 

«Μιλάμε λοιπόν για την ανάγκη δημιουργίας στη χώρα μας ενός οργανισμού όχι μόνο πιστοποίησης προϊόντων αλλά και ελέγχου προδιαγραφών γενικότερα, που να έχει επιστημονικό βάθος και εύρος. Να έχει κριτήρια αξιολόγησης, ενδελεχείς διαδικασίες επιστημονικά άρτιες με βάση τις βέλτιστες πρακτικές του εξωτερικού αλλά και με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕLVAL COLOUR

 

ΔΊΝΕΙ ΤΟ «ΠΑΡΏΝ» ΣΕ ΜΕΓΆΛΑ

 

ATHENS CAPITAL CENTER HOTEL – MGALLERY

Η Elval Colour έδωσε δυναμικό παρών «ντύνοντας» με το καινοτόμο και ανώτερης ποιότητας προϊόν etalbond® A2, το ξενοδοχείο ATHENS CAPITAL CENTER HOTEL – MGALLERY, ιδιοκτησίας ΛΑΜΨΑ Α.Ε., το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, στην Πλατεία Συντάγματος. Η ομάδα της Elval Colour, στοχεύοντας στην καινοτομία και στην υλοποίηση του αρχιτεκτονικού οράματος, σε συνεργασία με την εταιρεία κατασκευών αλουμινίου MANTZARIS S.A., την τεχνική εταιρία ECC S.A. και το αρχιτεκτονικό γραφείο MTArchitects, έδωσε και πάλι πνοή στο θρυλικό KINGS PALACE, που σχεδίασε ο Κώστας Κιτσίκης  πριν από έξι ολόκληρες δεκαετίες. Για την πρόσοψη του κτιρίου επιλέχθηκε το etalbond® A2, σύνθετο πάνελ αλουμινίου μέγιστης πυραντοχής, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τα μεγαλύτερα ινστιτούτα στον κόσμο, με τα αυστηρότερα κριτήρια και έχει κατηγοριοποιηθεί ως Α2-s1-d0 με βάση το EN 13501-1.

 

Το γεγονός αυτό, το καθιστά ιδανικό υλικό για κτίρια υψηλής ευαισθησίας και επισκεψιμότητας. Η Elval Colour επιδιώκει πάντα την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων της και την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της. Με σεβασμό στην ιστορικότητα του ATHENS CAPITAL CENTER HOTEL – MGALLERY και αφοσιωμένη στις ανάγκες αυτού του επιβλητικού κτιρίου της αθηναϊκής αστικής αρχιτεκτονικής, παρέμεινε πιστή στις αξίες της, βοηθώντας στη σωστή επιλογή των προϊόντων και την εφαρμογή τους.

 

AFFIN BANK – Μαλαισία

Για την ανακαίνιση του πολυώροφου κτιρίου Affin Bank TRX στη Μαλαισία, η Elval Colour προχώρησε σε αίτηση προς τον πιστοποιητικό οργανισμό της χώρας ώστε να γίνουν οι απαραίτητες επιθεωρήσεις και τεστ για την τοποθέτηση του etalbond®A2 στην πρόσοψη.

 

Στη Μαλαισία ο κανονισμός πυροπροστασίας απαιτεί βραδύκαυστα υλικά, όμως σε αυτή την περίπτωση όπου η εταιρεία κλήθηκε για την παραγωγή υλικών πρόσοψης, κατόπιν προδιαγραφής των υλικών της έκρινε την αναγκαιότητα τοποθέτησης ακόμα πιο ασφαλών υλικών και γι’ αυτό το λόγω και σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του έργου ζήτησε και εγκρίθηκε η κατά παρέκκλιση άδεια ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι ενέργειες, επιθεωρήσεις και τεστ, και κατ’ επέκταση πιστοποίησης των σύνθετων πάνελ αλουμινίου με άκαυστο πυρήνα, etalbond®A2. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται μέσα στο 2021.

 

HAIFA MUNICIPAL STADIUM – ΙΣΡΑΗΛ

Το στάδιο Sammy Ofer, επίσης γνωστό ως Haifa Municipal Stadium, είναι ένα γήπεδο πολλαπλών χρήσεων 30.780 θέσεων στη Χάιφα του Ισραήλ. Η κατασκευή ξεκίνησε στα τέλη του 2009 και ολοκληρώθηκε το 2014. Το στάδιο αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε από την Haifa Economic Corporation. H Elval Colour ανέπτυξε ειδικό χρωματισμό στα φύλλα αλουμινίου orofe® για την οροφή του γηπέδου. Το orofe® ήταν το πλέον κατάλληλο προϊόν ώστε να καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις του  αρχιτεκτονικού σχεδιασμού έχοντας επίσης όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, μιας και σε αυτή την περίπτωση έχουμε μία κατασκευή με υψηλές απαιτήσεις για την ασφάλεια των επισκεπτών.

 

ZAQUANT ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Στην περίπτωση κάλυψης του κελύφους στο νέο κτίριο το οποίο στεγάζει το Κέντρο Εφαρμοσμένης Κβαντικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Στουτγάρδης, ήταν προαπαιτούμενη από την πολεοδομική υπηρεσία, ώστε να δοθεί η άδεια ανέγερσης του κτιρίου, η πιστοποίηση τόσο των υλικών επικάλυψης όσο και του συστήματος στήριξης αποκλειστικά και ειδικά για το έργο αυτό. Τα προϊόντα της Elval Colour πέρασαν με επιτυχία τα τεστ και αφού συντάχθηκε η σχετική γνωμοδότηση δόθηκε η έγκριση από την πολεοδομία και το έργο ολοκληρώθηκε το 2020.

 

SCHNEIDER ELECTRIC X-POLE – ΓΑΛΛΙΑ

Το κτίριο που στεγάζει το τμήμα Καινοτομίας της Schneider Electric είναι ντυμένο με Σύνθετα Πάνελ Αλουμινίου μέγιστης πυραντοχής της Elval Colour. Τα προϊόντα της εταιρείας διατηρούν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις στη Γαλλία καθώς επαναλαμβάνονται οι σχετικές επιθεωρήσεις κάθε έξι μήνες, από τον πιστοποιητικό οργανισμό της χώρας στις παραγωγικές μας μονάδες. Για το σχολαστικά σχεδιασμένο κέλυφος του κτιρίου η Elval Colour ανέπτυξε επίσης και ειδικό χρωματισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής του έργου.