Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) επισημαίνει, ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών παρουσίασε, τον Φεβρουάριο του 2024, αύξηση 5,6%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου του 2023. Πάντως, κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2023 με το 2022, είχε καταγραφεί αύξηση 10,1%. Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών από τον Φεβρουάριο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2024 ήταν οι ακόλουθες: τούβλα (15,6%), υαλοπίνακες ασφαλείας (10,9%) και σωλήνες (πλαστικοί, συνθετικοί, ινοτσιμέντου, 8,6%). Εξάλλου, ο Γενικός Δείκτης κατά τον Φεβρουάριο του 2024, σε σχέση με αυτόν του Ιανουαρίου του 2024, παρουσίασε αύξηση 0,6%, έναντι αύξησης 0,7% που είχε σημειωθεί στη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του 2023.

Οι κύριες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών από Ιανουάριο έως Φεβρουάριο του 2024 ήταν οι εξής: πετρέλαιο κίνησης (diesel, 3,8%), χάλκινοι αγωγοί (1,7%) και σωλήνες χαλκού (0,9%).
Τέλος, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2023-Φεβρουαρίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2022-Φεβρουαρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 6,8%, έναντι αύξησης 11,4% που είχε καταγραφεί στη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.