Το πράσινο φως άναψε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη χορήγηση κινήτρων και ενισχύσεων στη φαρμακευτική εταιρεία Elpen για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου συνολικού ενισχυόμενου κόστους 50.724.608 ευρώ. Το αντικείμενο της επένδυσης, η οποία έχει ενταχθεί στην κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 2» (επενδύσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ που δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον πενήντα νέες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) αναπτύσσεται σε τρεις διακριτές δράσεις, οι δύο εκ των οποίων παρουσιάζουν κατασευαστικό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα:

– Η Δράση 1 αφορά στην έρευνα και ανάπτυξη νέων υπερ-γενόσημων φαρμακευτικών μορφών για τη θεραπεία οξέων και χρόνιων νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος, – Η Δράση 2 αφορά στην κατασκευή νέου εργοστασίου στο Βιοτεχνικό Πάρκο Κερατέας, για την παραγωγή και προώθηση νέων υπερ-γενόσημων φαρμακευτικών μορφών για τη θεραπεία οξέων και χρόνιων νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος, και  – H Δράση 3 αφορά στην κατασκευή νέου εργαστηρίου πειραματικής –εφαρμοσμένης βιοϊατρικής έρευνας και εκπαίδευσης στο Επιχειρηματικό Πάρκο «Πέτρα 4 Γιαλού – Βούλια – Προκαλήσι» στα Σπάτα.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες
Για τη δημιουργία του νέου εργοστασίου στην Κερατέα (Δράση 2) προβλέπονται επενδυτικές δαπάνες ύψους 6.738.750 ευρώ για τις κτιριακές καταστάσεις παραγωγής, 8.671.208 ευρώ για μηχανήματα, όργανα και εξοπλισμό παραγωγής, 651.340 ευρώ για συστήματα πληροφορικής και 100.000 ευρώ για ειδικές εγκαταστάσεις παραγωγής. Για τη δημιουργία του πειραματικού και ερευνητικού κέντρου στα Σπάτα (Δράση 3) προβλέπονται μεταξύ άλλων επενδυτικές δαπάνες ύψους 8.746.120 ευρώ για τις κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού και Συνεδριακού Κέντρου, 3.817.190 ευρώ για τις κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του Πειραματικού και Ερευνητικού Κέντρου, και 1.587.378 ευρώ για δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού. Τέλος, στη Δράση 1 περιλαμβάνονται επενδυτικές δαπάνες ύψους 1.063.250 ευρώ για κτιριακές εγκαταστάσεις και 1.490.000 ευρώ για ειδικές εγκαταστάσεις. Για την υλοποίηση της επένδυσης, η Elpen θα λάβει επιχορήγηση δαπανών έρευνας και ανάπτυξης 11 εκατ. ευρώ και φοροαπαλλαγές ύψους 2,87 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build