Ολοκληρώθηκε προ μερικών ημερών η έκδοση των οικοδομικών αδειών που αφορά στην ανέγερση του Vouliagmenis Mall και του retail park που θα δημιουργήσει η Trade Estates του ομίλου Φουρλή στο Ελληνικό. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών το προσεχές χρονικό διάστημα, οι οποίες στην περίπτωση του Vouliagmenis Mall και του εμπορικού πάρκου είναι αλληλένδετες, δεδομένου ότι η πλευρά της Lamda πρόκειται να δημιουργήσει τις υποδομές εκείνες αλλά και τον υπόγειο χώρο στάθμευσης, πάνω στον οποίο θα βασιστεί για να ξεκινήσει η ανάπτυξη του εμπορικού πάρκου από την πλευρά της Trade Estates.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι χρονικά η συγκεκριμένη κίνηση από πλευράς Lamda θα προηγηθεί της έναρξης κατασκευής του εμπορικού πάρκου. Υπολογίζεται ότι οι εργασίες που αφορούν στην επένδυση της Trade Estates, θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται στο τέλος του 2025, το αργότερο στις αρχές του 2026 με το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους να είναι κατά μέγιστο περίπου 18 μήνες από τη στιγμή έναρξης κατασκευής του συγκεκριμένου έργου. Να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη των δύο επενδύσεων από πλευράς Lamda και από πλευράς Trade Estates θα πραγματοποιηθούν ουσιαστικά σε ένα κοινό αγροτεμάχιο, το οποίο αποτελεί μία ενιαία οριζόντια ιδιοκτησία, στην οποία μερίδιο πλειοψηφίας έχει η πρώτη με ποσοστό άνω του 80%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό είναι στα χέρια της Trade Estates.

Στα 68 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης
To εμπορικό πάρκο θα ανεγερθεί εντός του εμπορικού κέντρου που θα αναπτύξει η Lamda Development. στο Ελληνικό, στην περιοχή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, το οποίο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2027 και το συνολικό κόστος για την Trade Estates ΑΕΕΑΠ αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 68 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει και από σχετική αναφορά στο πρόσφατα εκδοθέν Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΕΕΑΠ για την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το ακίνητο είναι ελεύθερο παντός βαρών, πλην της υποθήκης-προσημείωσης υποθήκης Α’ σειράς προς εξασφάλιση χρηματοδότησης της Ελληνικό Α.Ε. μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του ανταλλάγματος της αγοραπωλησίας του ακινήτου.
Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων εκεί πρόκειται να κατασκευαστεί ένα μεγάλο κατάστημα ΙΚΕΑ, το οποίο θα είναι το πρώτο που θα δημιουργηθεί στα Νότια Προάστια o όμιλος Φουρλή και αναμένεται να συμπληρώσει κατά ένα μέρος τη δυναμική του ΙΚΕΑ αεροδρομίου, το οποίο σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ομίλου αυτή την περίοδο αναπροσαρμόζεται, με τη διαθέσιμη επιφάνειά του να μειώνεται με σκοπό να συσταθεί στην περιοχή αεροδρομίου ένα μικρότερης δυναμικότητας εμπορικό πάρκο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build