Λεπτομερή στοιχεία της επένδυσης και της κατασκευής της Μαρίνας Αγίου Κοσμά φέρνει στην επιφάνεια η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που εκπόνησε η Marnet ΑΤΕ. Πηγές κοντά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τις οποίες επικοινωνήσαμε, αναφέρουν ότι η μελέτη βρισκόταν σε διαδικασία εσωτερικής διαβούλευσης μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης, Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης. Από σήμερα και για τις επόμενες 35 ημέρες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να υπάρξουν οι σχετικές παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ και να γίνουν πιθανές τροποποιήσεις. Η Μαρίνα Αγίου Κοσμά κατασκευάστηκε για τις ανάγκες του αθλήματος της ιστιοπλοΐας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και αποτέλεσε το Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας.

Ελεύθερη πρόσβαση στην έκταση
Στα σημαντικότερα σημεία της ΣΜΠΕ, είναι ότι η νέα μαρίνα που θα δημιουργηθεί και, ειδικότερα, ο προτεινόμενος γενικός σχεδιασμός θα εξασφαλίσουν την ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση του κοινού στο παράκτιο μέτωπο, που για πολλά χρόνια παρέμενε μη προσβάσιμο, αποκόπτοντας τη διέξοδο της πόλης στη θάλασσα. Η οδική πρόσβαση στη μαρίνα θα εξασφαλίζεται από δύο εισόδους που χωροθετούνται σε κατάλληλες θέσεις στο ΒΑ και ΝΑ άκρο της χερσαίας ζώνης της μαρίνας. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί εσωτερικό οδικό δίκτυο εντός των Τομέων 1 και 2 της μαρίνας και θα συνδέει τις δύο εισόδους της μαρίνας με τους επιμέρους χώρους των κτιριακών υποδομών και τις θέσεις ελλιμενισμού μέσω ενός κύριου οδικού άξονα. Σε επιλεγμένες θέσεις των ελεύθερων χώρων των τομέων της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, θα διαμορφωθούν χώροι πρασίνου.

Τα τρία εναλλακτικά σενάρια
Σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη της μαρίνας, στη μελέτη υφίστανται δύο επιμέρους εναλλακτικές. Η πρώτη από αυτές προτείνει συνολική επιφάνεια χερσαίας ζώνης 31.442,85 τ.μ. και γενικό συντελεστή δόμησης επί του συνόλου της χερσαίας ζώνης 0,029. Σε αυτή την περίπτωση, η μέγιστη συνολική εκμετάλλευση/δόμηση είναι 900 τ.μ. το μέγιστο ποσοστό κάλυψης 15% επί συνολικής επιφάνειας Τομέα 1 και το μέγιστο ύψος κτιρίων 16 μέτρα.

Στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης προτείνονται κτίρια για τη διοίκηση και λειτουργία της μαρίνας. Η δεύτερη εναλλακτική πρόταση προβλέπει γενικό συντελεστή δόμησης επί του συνόλου της χερσαίας ζώνης 0,10, όπως στις περισσότερες μαρίνες της Αττικής, μέγιστη συνολική εκμετάλλευση/δόμηση 3.000 τ.μ, μέγιστο ποσοστό κάλυψης 30% επί συνολικής επιφάνειας Τομέα 1, μέγιστο ύψος κτιρίων 16 μέτρα και επιτρεπόμενες χρήσεις γης κτίρια για διοίκηση και λειτουργία μαρίνας αλλά και για τουρισμό, αναψυχή (εστιατόρια-αναψυκτήρια, εμπορικά καταστήματα). Το τρίτο εναλλακτικό σενάριο προτείνει γενικό συντελεστή δόμησης επί του συνόλου της χερσαίας ζώνης στο 0,20, μέγιστη συνολική εκμετάλλευση/δόμηση 6.000 τ.μ., μέγιστο ποσοστό κάλυψης 30% επί συνολικής επιφάνειας Τομέα 1, μέγιστο ύψος κτιρίων στα 16 μ. και στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης εκτός από κτίρια διοίκησης και λειτουργίας της μαρίνας και χώρους όπως εστιατόρια, αναψυκτήρια και εμπορικά καταστήματα, προστίθενται και τα κιόσκια πώλησης προϊόντων.