Αναλυτική παρουσίαση της έως τώρα πορείας και του χρονοδιαγράμματος του Marina Riviera Tower στο Ελληνικό πραγματοποίησε ο Θεόδωρος Ιακωβίδης, Project Head του συγκεκριμένου έργου, στο πλαίσιο του Construction Project Management Conference που διοργάνωσε η Boussias Events. Ο κ. Θεοδωρίδης στάθηκε ιδιαίτερα στην επιλογή του μοντέλου Early Contractor Involvement (ECI) που υιοθετήθηκε, με την ανάδοχο κοινοπραξία Bouygues-Intrakat να αναλαμβάνει πρώτα τις προ-κατασκευαστικές υπηρεσίες (ξεκίνησαν τον Απρίλιο 2022 και ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο 2022), έπειτα τις πρόδρομες εργασίες (άρχισαν Αύγουστο 2022 και είναι σε εξέλιξη) και τέλος τις κύριες κατασκευαστικές εργασίες (ξεκίνησαν τον Μάιο 2023 και προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο 2026). Γιατί όμως επελέγη το ECI; Όπως εξήγησε, ήταν μία αναγκαία συνθήκη για να υλοποιηθεί ένα τόσο πολυσύνθετο έργο και μάλιστα να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος, καθώς η έγκαιρη ολοκλήρωσή του είναι κρίσιμη. Το ECΙ εξασφαλίζει ασφαλή προσέγγιση του κόστους κατασκευής πριν την ολοκλήρωση των μελετών, value engineering, επιβεβαίωση κατασκευασιμότητας, εναλλακτικό σχεδιασμό και επιλογές κατασκευής, ενώ βοηθά και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στην τροφοδοσία και τη διαχείριση προμηθειών και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

Ο κ. Θεοδωρίδης ανέλυσε τα οφέλη του ECI στο έργο ως εξής:

  • Βελτιωμένη έκβαση έργου: Ο ανάδοχος είχε σημαντική συνεισφορά στον σχεδιασμό και επεσήμανε σειρά ζητημάτων κατασκευασιμότητας, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν καθυστερήσεις αν δεν είχαν εντοπιστεί εγκαίρως.
  • Εξοικονόμηση κόστους: Πιθανά προβλήματα και πρόσθετα κόστη εντοπίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα. Ο ανάδοχος παρείχε σειρά προτάσεων value engineering για να επιτευχθεί το budget-στόχος.
  • Μειωμένος κίνδυνος εκτέλεσης: Ο ανάδοχος προχώρησε σε εκτεταμένες δοκιμές και ανέπτυξε ένα ρεαλιστικό σχέδιο για τις εργασίες, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση στον κατασκευαστικό κλάδο.
  • Ταχύτερη παράδοση έργου: Εμπλέκοντας τον ανάδοχο στο έργο από νωρίς, η φάση της κατασκευής ξεκίνησε νωρίτερα, οδηγώντας σε ταχύτερη παράδοσή του.
  • Καλύτερη επικοινωνία: Ο ανάδοχος διευκόλυνε την επικοινωνία και τη συνεργασία ανάμεσα στον κύριο του έργου, τη σχεδιαστική ομάδα και τον εργολάβο, οδηγώντας σε πιο ομαλή και αποδοτική πρόοδο των εργασιών.
  • Καινοτομίες: Ο ανάδοχος έφερε στο έργο νέες ιδέες και τεχνολογίες, όπως καινοτόμες για την ελληνική αγορά τεχνολογίες χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα για το σκυρόδεμα.

Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build