Ο όμιλος Ελλάκτωρ ενέκρινε σήμερα το επιχειρηματικό deal με τη Motor Oil, που προβλέπει τη σύσταση μιας νέας εταιρείας, της “Hold Co”, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα συμμετέχουν η MORE με 75% και η Ελλάκτωρ Α.Ε. με 25%. Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Μαΐου 2022, η Motor Oil (μέτοχος με 29,87% στην Ελλάκτωρ, αγοράζοντας το ποσοστό των Μπάκου – Καϋμενάκη), ανακοίνωνε ότι έχει καταλήξει σε ένα αρχικό πλαίσιο συμφωνίας με την Reggeborgh για την απόκτηση ποσοστού 75% του μετοχικού κεφαλαίου του κλάδου ΑΠΕ, που περιλαμβάνει έργα σε λειτουργία συνολικής ισχύος 493 MW καθώς επίσης και σειρά έργων υπό κατασκευή συνολικής ισχύος άνω των 1,6 GW.

Τα βήματα

Αναλυτικότερα, αναφορικά με την υλοποίηση της εν λόγω συμφωνίας, η γενική συνέλευση της Ελλάκτωρ άναψε το πράσινο φως στα εξής βήματα:

  • Η Ελλάκτωρ θα προβεί σε διάσπαση δι’ απόσχισης του κλάδου των ΑΠΕ μέσω σύστασης νέας εταιρείας, (υπό την ονομασία SpinCo), οι μετοχές της οποίας θα της ανήκουν κατά 100%.
  • Παράλληλα, η MORE (Motor Oil Renewable Energy) και η Ελλάκτωρ θα συστήσουν από κοινού μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία, (υπό την ονομασία HoldCo), στην οποία ο κατασκευαστικός όμιλος θα συμμετέχει με ποσοστό 25% και η MORE με 75%.
  • H MORE θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo με μετρητά και η Ελλάκτωρ με εισφορά σε είδος κατά προσέγγιση 14% (το ακριβές ποσοστό θα καθορισθεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής) των μετοχών της στη SpinCo.
  • Η Ελλάκτωρ θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών της στη SpinCo λαμβάνοντας τίμημα σε μετρητά. Η αξία του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου (Equity Value) της SpinCo έχει καθορισθεί σε 794,5 εκατ. ευρώ. Λαμβανομένων υπόψη, αφενός του καθαρού δανεισμού της εταιρείας την 31.12.2021 και αφετέρου λοιπών προσαρμογών, το συνολικό τίμημα της συναλλαγής σε όρους enterprise value διαμορφώθηκε σε 994,1 εκατ. ευρώ.
  • Στη συνέχεια η HoldCo, με την ολοκλήρωση των παραπάνω μεταβιβάσεων θα συγχωνευθεί με τη SpinCo διά της απορρόφησής της από την τελευταία.

Τι κερδίζουν

Πέραν του ύψους της επιχειρηματικής συμφωνίας, που όπως είδαμε προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ, το deal μεταξύ των δύο εταιρειών θα δώσει, αφενός, στη Motor Oil τη δυνατότητα να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχοντας ήδη περίπου 800 MW σε εν λειτουργία έργα και συνολικά 2,3 GW χαρτοφυλάκιο υπό κατασκευή και προς ανάπτυξη. Αφετέρου, ο όμιλος Ελλάκτωρ θα αποπληρώσει το ακριβό ομόλογο του 2019 που επιβαρύνει κατά πολύ τις δανειακές του υποχρεώσεις, σχεδιάζοντας τη διείσδυσή του σε στρατηγικές αγορές. Μάλιστα, στα τέλη του 2022, ο όμιλος θα παρουσιάσει το νέο στρατηγικό πλάνο για τις κατασκευές, τις παραχωρήσεις και τους τομείς των ακινήτων και του περιβάλλοντος.