Τα οικονομικά του αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2023 έκανε γνωστά ο Όμιλος Ελλάκτωρ, παρουσιάζοντάς τα διακριτά, σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες (ΣΔ) και διακοπείσες δραστηριότητες (ΔΔ), με τις τελευταίες να περιλαμβάνουν και την Άκτωρ έως 30/09/2023 και την δραστηριότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι την 31/12/2022. Όσον αφορά, λοιπόν, στα οικονομικά μεγέθη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο υπό εξέταση διάστημα, οι πωλήσεις ήταν 284 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 3% σε ετήσια βάση. Όμως, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 147 εκατ. ευρώ, κατέγραψαν δηλαδή αύξηση 27% σε σχέση με το 9Μ’22 με περιθώριο EBITDA 52%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ήταν 76,2 εκατ. ευρώ έναντι 13,6 εκατ. στο 9M’22 (αύξηση 460%).

Επίσης, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 54,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,1 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Η καθαρή ρευστότητα του Ομίλου ήταν 168 εκατ. ευρώ στις 30/09/2023 (έναντι 152 εκατ. στις 31/12/2022). Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων ήταν 957 εκατ. ευρώ. Σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου με τις διακοπείσες δραστηριότητες, οι συνολικές πωλήσεις ήταν 665 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 10% σε σχέση με το 9Μ’22 (739 εκατ). Το συνολικό EBITDA ήταν 133,3 εκατ. ευρώ (175,9 εκατ. το 9M’22), τα συνολικά κέρδη προ φόρων ήταν 50,4 εκατ. ευρώ (43 εκατ. το 9Μ’22, αύξηση 17,2%) και τα συνολικά καθαρά κέρδη ήταν 25,2 εκατ. ευρώ (15,6 εκατ. το 9Μ’22, αύξηση 62,2%).

Παραχωρήσεις
Όσον αφορά στον κλάδο των παραχωρήσεων, το 9Μ’23 τα έσοδά του ήταν 207,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 4,8% σε σχέση με το 9Μ’22. Το EBITDA του κλάδου ήταν 136,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 24,5%) και το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 66,1% (56% πέρυσι).

Ανάπτυξη ακινήτων
Ο κλάδος ανάπτυξης ακινήτων εμφάνισε έσοδα 7,6 εκατ. ευρώ, έναντι 6,5 εκατ. το 9Μ’22, σημειώνοντας αύξηση 16,8%. Το EBITDA του κλάδου διαμορφώθηκε σε 9,6 εκατ. ευρώ (ήταν 3,7 εκατ. το 9Μ’22). Κατασκευή (διακοπείσες δραστηριότητες) Ο Όμιλος υπενθυμίζει πως στις 07/11/2023 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η πώληση της Άκτωρ ΑΤΕ στην Ιντρακάτ ΑΕ, ενώ στις 08/11/2023 ολοκληρώθηκε η διαδικασία (financial closing), με την καταβολή του συνολικού ποσού 110,8 εκατ. ευρώ που συμφωνήθηκε ως μετοχική αξία, ενώ ποσόν 114 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σταδιακά εντός 19 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής ως αποπληρωμή ενδοομιλικού δανεισμού. Γι’ αυτό, παρουσιάζει ως διακοπείσες τις δραστηριότητες του κλάδου κατασκευής το εννεάμηνο του 2023. Σε αυτήν την περίοδο, ο κλάδος είχε έσοδα 380,5 εκατ. ευρώ (αύξηση 2,5% σε σχέση με το 9Μ’22). Όσο για το EBITDA του κλάδου, διαμορφώθηκε σε ζημιά 14 εκατ. ευρώ από μηδενικό το 9Μ’22, «λόγω κυρίως της ολοκλήρωσης παλαιών ζημιογόνων έργων σε Ελλάδα και Ρουμανία», εξηγεί ο Όμιλος.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build