Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2022 αναμένεται να παρουσιαστεί από το διοικητικό συμβούλιο της Ελλάκτωρ το νέο τριετές στρατηγικό σχέδιο για τον όμιλο, με βασικό στοιχείο τη μελλοντική κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου, μετά και τη σχεδιαζόμενη μεταβίβαση του 75% του κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Motor Oil, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αιτιολογημένη γνώμη του ΔΣ της Ελλάκτωρ επί της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας «RB Ellaktor Holding» (θυγατρικής εταιρείας της Reggeborgh) για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της.

Ειδικότερα, καθώς η Ελλάκτωρ αναμένεται να μηδενίσει σχεδόν τις δανειακές οφειλές της μετά τη μεταβίβαση αυτή, η RB Ellaktor Holding θεωρεί ότι ειδικά η κεφαλαιακή διάρθρωση της Άκτωρ Παραχωρήσεις, της Ηλέκτωρ και της REDS ενδέχεται να χρειαστεί να αναθεωρηθεί, ενώ τα υφιστάμενα σχέδια για την Άκτωρ δεν αναμένεται να μεταβληθούν σημαντικά. Η RB Ellaktor Holding εκτιμά ότι η σημαντικά βελτιωμένη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας θα είναι επωφελής για την κερδοφόρο ανάπτυξή της στο μέλλον.

Πώς διαμορφώνεται η επιχειρηματική στρατηγική σε κάθε κλάδο
Σύμφωνα με τη Reggeborgh, η δυναμική των διαφόρων δραστηριοτήτων της Ελλάκτωρ είναι ισχυρή, όμως έχει ανασχεθεί από την αδύναμη χρηματοοικονομική δομή της μέχρι σήμερα. Η RB Ellaktor Holding και η Reggeborgh στηρίζουν την υφιστάμενη επιχειρηματική στρατηγική του ομίλου ως προς τους βασικούς τομείς δραστηριοτήτων (εκτός από τον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ο οποίος πρόκειται να μεταβιβαστεί) ως εξής:

– Κατασκευές: Αποδέσμευση από ορισμένες μη κερδοφόρες διεθνείς δραστηριότητες και εστίαση της προσοχής στις αγορές όπου η Ελλάκτωρ έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην εκτέλεση έργων και διατηρεί ισχυρές ανταγωνιστικές θέσεις και όπου η μακροπρόθεσμη εικόνα διαγράφεται ευνοϊκή.

– Παραχωρήσεις: Επιλεκτική και στοχευμένη συμμετοχή σε νέα κερδοφόρα έργα και σε υφιστάμενα έργα που θα επαναπαραχωρηθούν.

– Ανάπτυξη Ακινήτων: Επέκταση του τομέα ακινήτων σε νέα έργα (συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων δικαιωμάτων ανάπτυξης) προκειμένου να κεφαλαιοποιήσει την ανάκαμψη στον τομέα των ακινήτων.

– Περιβάλλον: Επέκταση του τομέα περιβάλλοντος σε νέα έργα λόγω των θετικών εξελίξεων στον τομέα.

Δεν θα επιδιωχθεί έξοδος από το Χρηματιστήριο
Σημειώνεται ότι από την πλευρά της Reggeborgh ξεκαθαρίζεται πως, στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης η RB Ellaktor Holding και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτήν αποκτήσουν ποσοστό άνω του 90% των μετοχών της Ελλάκτωρ, δεν θα ασκηθεί το δικαίωμα εξαγοράς σχετικά με τις μετοχές των μετόχων μειοψηφίας, ενώ δεν θα επιδιωχθεί η διαγραφή της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build