Αύξηση κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Ελλάκτωρ στο γ’ τρίμηνο του έτους. Ειδικότερα, τα έσοδα του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 7% σε σχέση με το περυσινό γ’ τρίμηνο, και κατά 22% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του έτους και ανήλθαν στα 244 εκατ. ευρώ στο εξεταζόμενο διάστημα. Σε επίπεδο 9μήνου ο τζίρος του ομίλου κατέγραψε πτώση 4% σε ετήσια βάση, διαμορφούμενος στα 638 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος επανήλθε στο γ’ τρίμηνο σε κερδοφορία προ φόρων ύψους €8 εκατ. μετά από 6 τρίμηνα αρνητικών αποτελεσμάτων.

Ο όμιλος Ελλάκτωρ κατέγραψε παράλληλα σημαντική ενίσχυση Λειτουργικής Κερδοφορίας στο Γ’ τρίμηνο, με Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στα €48,8 εκατ. (+25% σε ετήσια βάση) Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) 9Μ 2021 στα €98,5 εκατ. (-11,5% σε ετήσια βάση). Επίσης, εμφάνισε ενίσχυση των συγκρίσιμων Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων 9Μ 2021 κατά 12% σε €125 εκατ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ευθύμης Μπουλούτας δήλωσε: Κατά τη διάρκεια Εννεαμήνου του ’21, οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του Ομίλου, παρουσίασαν υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και λειτουργικής κερδοφορίας, παρά τις προκλήσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στον κλάδο Κατασκευής, ο κύκλος εργασιών του Γ΄ τριμήνου ’21 κινήθηκε υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του ’20 (+9%), ενώ παρατηρήθηκε κάμψη στην λειτουργική κερδοφορία του εννεαμήνου, ως αποτέλεσμα της σταδιακής αποδέσμευσης από μη κερδοφόρες αγορές και δραστηριότητες, ενώ επιπρόσθετα υπήρξε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων συνεπεία της αρνητικής έκβασης διαιτησίας για έργο στο Κατάρ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων πέρασε σε κερδοφορία στο Γ’ Τρίμηνο ’21 (+€8 εκατ.) μετά από 6 τρίμηνα αρνητικών αποτελεσμάτων. Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε €125 εκατ. παρουσιάζοντας άνοδο 12%, συγκρινόμενα με το 9Μ του ’20. Στο πλαίσιο της λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης του Ομίλου, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και ορατά αποτελέσματα ο περιορισμός των εξόδων λειτουργίας, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €120,5 εκατ., θωρακίζει την κεφαλαιακή δομή και ενισχύει τη ρευστότητα, θέτοντας τις βάσεις για κερδοφόρο ανάπτυξη στο σύνολο των δραστηριοτήτων.”