Κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου του 2021, ξεχώρισαν η αύξηση των συγκρίσιμων EBITDA, η μείωση του κύκλου εργασιών και η διεύρυνση ζημίων σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Την Τρίτη 31/08 ο Όμιλος Ελλάκτωρ προχώρησε, μέσω τηλεδιάσκεψης, στη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Βάσει όσων ανακοινώθηκαν, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου σε αυτό το διάστημα ανήλθε στα 393 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή μείωση κατά 10% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2020 (438 εκατ. ευρώ). Στο β’ τρίμηνο του 2021, ο Κύκλος Εργασιών αυξήθηκε κατά 3,8% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο (200 εκατ. ευρώ έναντι 193 εκατ. ευρώ). Μάλιστα, ο Κύκλος Εργασιών όλων των δραστηριοτήτων, εκτός της Κατασκευής, σημείωσε αύξηση 11,4% (στα 208 εκατ. ευρώ) για το πρώτο εξάμηνο 2021.

Σε ό,τι αφορά τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου, καταγράφεται:

  • Σταθεροποίηση Λειτουργικής Κερδοφορίας με συγκρίσιμα EBITDA 76 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε αύξηση 5% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020 (72 εκατ. ευρώ).
  • Τα EBITDA, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης ποσού 26 εκατ. ευρώ για την αρνητική έκβαση διαιτησίας για έργο στο Κατάρ, ανήλθαν σε 50 εκατ. ευρώ έναντι 72 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Το EBITDA του Ομίλου επηρεάστηκε θετικά από τη βελτίωση του κλάδου των ΑΠΕ (+4 εκατ. ευρώ έναντι του), των Παραχωρήσεων (+3,7 εκατ. ευρώ έναντι του α’ εξαμήνου του 2020) και του Περιβάλλοντος (+3,1 εκατ. ευρώ έναντι του α’ εξαμήνου του 2020), ενώ αντίστοιχα επηρεάστηκε αρνητικά από την κάμψη των επιδόσεων του κλάδου της Κατασκευής (-36,7 εκατ. ευρώ έναντι του α’ εξαμήνου του 2020).
Η δε ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 30.06.2021 σε 376 εκατ. ευρώ έναντι 406 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020. Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή 438 εκατ. ευρώ και καταθέσεις 28 εκατ. ευρώ), διαμορφώθηκε σε 768 εκατ. ευρώ στις 30.06.2021 έναντι €07 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020.

Βασικά οικονομικά στοιχεία ανά δραστηριότητα
Πιο αναλυτικά, οι επιδόσεις ανά κλάδο δραστηριότητας διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Παραχωρήσεις: Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 98,2 εκατ. ευρώ έναντι 91,1 εκατ. ευρώ το α’ εξαμήνου του 2020 (+7,7%), ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 56,7 εκατ. ευρώ έναντι 53 εκατ. ευρώ το α’ εξαμήνου του 2020 (+7%).
  • ΑΠΕ: Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 51,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 έναντι 45,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020 (+14,4%), και το EBITDA αυξήθηκε κατά 11% και διαμορφώθηκε σε 40,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 έναντι 36,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19.
  • Περιβάλλον: Τα έσοδα υπολογίστηκαν σε 55,4 εκατ. ευρώ έναντι 47,3 εκατ. ευρώ το α’ εξαμήνου του 2020 (+17%), με το EBITDA να διαμορφώνεται σε 9,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ το α’ εξαμήνου του 2020 (+45%).
  • Κατασκευή: Τα έσοδα «άγγιξαν» τα 189,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 έναντι 256,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020 (-26%), και το EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημιά 54 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 17,3 εκατ. ευρώ το α’ εξαμήνου του 2020, με το συγκρίσιμο EBITDA να υπολογίζεται σε ζημία 27,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 17,3 εκατ. κατά το α’ εξαμήνου του 2020.
  • Ανάπτυξη Ακινήτων: Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 2,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 έναντι 3,1 εκατ. το α’ εξαμήνου του 2020 (-15%), και το EBITDA παρουσίασε μείωση 24% με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στο 1,1 εκατ. ευρώ το έναντι 1,4 εκατ. ευρώ το α’ εξαμήνου του 2020 -κυρίως εξαιτίας των επιπτώσεων του lockdown.

Ευθύμιος Μπουλούτας:  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για κερδοφορία
Ο Ευθύμιος Μπουλούτας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ελλάκτωρ, τοποθετήθηκε ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα. «Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021, οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του Ομίλου, εκτός Κατασκευής, παρουσίασαν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και λειτουργικής κερδοφορίας, παρά τις προκλήσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Στον αντίποδα, στον κλάδο Κατασκευής, αν και ο κύκλος εργασιών του β’ τριμήνου κινήθηκε οριακά χαμηλότερα σε σχέση με το α’ τρίμηνο, παρατηρήθηκε κάμψη στον κύκλο εργασιών και τη λειτουργική κερδοφορία του εξαμήνου, ως αποτέλεσμα της σταδιακής αποδέσμευσης από μη κερδοφόρες αγορές, ενώ επιπρόσθετα υπήρξε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων συνεπεία της αρνητικής έκβασης διαιτησίας για έργο στο Κατάρ. Τα συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 75,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 5% σε ετήσια βάση. Νέα έργα ύψους 197 εκατ. ευρώ υπεγράφησαν στον κλάδο Κατασκευής στη διάρκεια του α’ εξαμήνου, ενώ -μετά τις 30.06.2-, εταιρίες του Κλάδου Κατασκευής έχουν ανακηρυχθεί μειοδότες σε έργα συνολικής αξίας 98 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης του Ομίλου, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και ορατά αποτελέσματα ο δραστικός περιορισμός των εξόδων λειτουργίας, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ), ύψους 120,5 εκατ. ευρώ, θωρακίζει την κεφαλαιακή δομή και ενισχύει τη ρευστότητα, θέτοντας τις βάσεις για κερδοφόρο ανάπτυξη στο σύνολο των δραστηριοτήτων», κατέληξε.