Επείγοντος χαρακτήρα έργο, που υλοποιείται στο πλαίσιο της αποκατάστασης της στατικής επάρκειας του στεγάστρου «Καλατράβα» του κεντρικού ολυμπιακού σταδίου του ΟΑΚΑ, θα εκτελέσει η ΕΛΕΜΚΑ ΑΕ.
Πρόκειται, ειδικότερα, για την καθαίρεση των πολυκαρβονικών φύλλων επικάλυψης του στεγάστρου, τα οποία, μετά από ελέγχους που έγιναν, διαπιστώθηκε πως έχουν χάσει στο σύνολό τους την προστατευτική UV επικάλυψη και παρουσιάζουν πλέον μηδενική προστασία της υποκείμενης επιφάνειας. Από την απώλεια αυτής της προστατευτικής στρώσης έχει αρχίσει με επιταχυνόμενο ρυθμό η αλλοίωση της δομής του υλικού, που εκφράζεται με την αλλαγή της απόχρωσης («κιτρίνισμα»). Πρέπει, λοιπόν, τα πολυκαρβονικά φύλλα να καθαιρεθούν.

Το ΤΑΙΠΕΔ, λοιπόν, είχε προσκαλέσει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει, τρεις εταιρείες, την ΕΛΕΜΚΑ ΑΕ, την ΑΕΤΕΘ ΑΕ και την Καλλίτεχνος ΑΤΕ, να καταθέσουν προσφορές για την ανάθεση του έργου αυτού. Εν τέλει, νικήτρια στη «μάχη» αυτή αναδείχθηκε η πρώτη, η οποία, μάλιστα, ήδη συνυπέγραψε, με το ΟΑΚΑ, τη σύμβαση για την πραγματοποίηση των εργασιών. Επισημαίνεται, ότι η ανάδοχος ΕΛΕΜΚΑ ΑΕ έχει στη διάθεσή της 80 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του εργολαβικού συμφωνητικού για να περαιώσει τις επεμβάσεις που το έργο απαιτεί.