Πτώση 2% σημείωσε στο γ’ τρίμηνο 2022 ο κύκλος εργασιών του ομίλου Έλαστρον και ανήλθε σε €37,7 εκατ., έναντι €38,6 εκατ. το γ’ τρίμηνο του 2021, ενώ σε σύνολο εννεάμηνου οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε €136,6 εκατ., έναντι €116,9 εκατ. στο εννεάμηνο του 2021, σημειώνοντας άνοδο 17%. Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA στο γ’ τρίμηνο υποχώρησαν και ανήλθαν σε €3,5 εκατ., έναντι €5,5 εκατ. στο γ’ τρίμηνο του 2021, ενώ στο εννεάμηνο παρουσίασαν επίσης πτώση και διαμορφώθηκαν σε €18,7 εκατ., έναντι €19,8 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ανάλογη πορεία σημείωσαν και τα ενοποιημένα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους και διαμορφώθηκαν σε €2,9 εκατ. έναντι €4,8 εκατ. στο γ’ τρίμηνο του 2021, ενώ στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε €16,8 εκατ., έναντι €17,8 εκατ. στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021. Αναφορικά με τις επιπτώσεις του ρωσοουκρανικού πολέμου στην αγορά των χαλυβουργικών προϊόντων, όπως αναφέρει η Έλαστρον, η κατακόρυφη αύξηση του κόστους ενέργειας και η έλλειψη παραδόσεων χαλυβουργικών προϊόντων που παρατηρήθηκε στην αγορά από τις χώρες αυτές, οδήγησε σε σημαντική άνοδο του κόστους εμπορευμάτων και πρώτων υλών, η οποία κορυφώθηκε στα μέσα περίπου του β’ τριμήνου.

Η αύξηση ωστόσο του κόστους σε σημαντικούς κλάδους απορρόφησης χαλυβουργικών προϊόντων και κυρίως σε αυτούς των κατασκευών και της βιομηχανικής παραγωγής σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους δανεισμού, επιβράδυνε τον ρυθμό ζήτησης και κατανάλωσης χαλυβουργικών ειδών και οδήγησε σε μείωση των τιμών των πρώτων υλών, αντανακλώντας τη διστακτικότητα των τελικών χρηστών στην απορρόφηση μεγαλύτερων αυξήσεων κόστους. Στο πλαίσιο αυτό, η ζήτηση στον χαλυβουργικό τομέα του ομίλου Έλαστρον σημείωσε μικρή κάμψη, ενώ η περαιτέρω μείωση των τιμών των πρώτων υλών διεθνώς και κατά το γ” τρίμηνο επηρέασε πτωτικά τις τιμές πώλησης περιορίζοντας τα περιθώρια κερδοφορίας του ομίλου.

Σταθεροποίηση της ζήτησης στο δ’ τρίμηνο
Για το δ’τρίμηνο του έτους δεν αναμένονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις, με κύριο χαρακτηριστικό τη σταθεροποίηση της ζήτησης και το αυξημένο κόστος λειτουργίας, οδηγούμενο κυρίως από την αύξηση του κόστους μεταφορών, ενέργειας και βασικών πρώτων υλών παραγωγής. Επιπλέον, η αύξηση του επιτοκίου αναφοράς Euribor από την ΕΚΤ θα επιβαρύνει επιπλέον το κόστος δανεισμού και συνεπώς τα αποτελέσματα χρήσης παρά την σημαντική μείωση του περιθωρίου δανεισμού.

Οι θετικές προοπτικές του χαλυβουργικού κλάδου
Για το 2023, η διοίκηση του ομίλου λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις για χαμηλότερη αύξηση του ΑΕΠ, τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις καθώς και την έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, όμως η προοπτική απορρόφησης πόρων περίπου €31 δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης μέσα στα επόμενα χρόνια, η ανάγκη για επιτάχυνση της διαδικασίας ενεργειακής μετάβασης και ταχύτερης επέκτασης των ΑΠΕ, τα δρομολογούμενα έργα υποδομών και ιδιωτικών επενδύσεων σε τομείς όπως το real estate, ο τουρισμός και τα logistics, αναμένεται να διατηρήσουν τις θετικές προοπτικές του χαλυβουργικού κλάδου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build