Βελτίωση σημείωσε το 2022 ο κύκλος εργασιών του ομίλου Έλαστρον, ο οποίος ανήλθε σε 181 εκατομμύρια ευρώ, από 163,3 εκατ. το 2021, σημειώνοντας άνοδο 10,8%. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 27,4 εκατ. ευρώ ή 15,2% επί των πωλήσεων, έναντι 31,9 εκατ. ή 19,6% επί των πωλήσεων το 2021. Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 19,3 εκατ. ευρώ, έναντι 22,6 εκατ. το 2021. Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε 14,2 εκατ. ευρώ, έναντι 18,7 εκατ. πέρυσι.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, βασικοί παράγοντες ς διαμόρφωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της για το 2022 ήταν:
– Η διατήρηση του επιπέδου δραστηριότητας εν μέσω αυξημένου κόστους εμπορευμάτων και πρώτων υλών που ακολούθησε την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
– Η αύξηση του κύκλου εργασιών ως αποτέλεσμα της αυξημένης μέσης τιμής πώλησης και μίγματος πωλήσεων.
– Η διόρθωση των τιμών των πρώτων υλών από το 2ο τρίμηνο του 2022 με επακόλουθο την μείωση των τιμών πώλησης και των περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας.
– Η σημαντική αύξηση του μεταφορικού κόστους ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστους ενέργειας.
– Η συγκράτηση της αύξησης του ενεργειακού κόστους και του κόστους παραγωγής ως αποτέλεσμα των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη μορφή του ενεργειακού συμψηφισμού.

– Η πώληση μη λειτουργικού βιομηχανικού ακινήτου και φωτοβολταϊκού σταθμού επί στέγης έναντι τιμήματος 6,9 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερου της λογιστικής τους αξίας.
– Η αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους ως αποτέλεσμα της αύξησης του επιτοκίου αναφοράς Euribor από την ΕΚΤ κατά το 3ο τρίμηνο του έτους και των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης που δημιούργησε η άνοδος των τιμών των πρώτων υλών και του λειτουργικού κόστους.

Μικτή εικόνα στον χαλυβουργικό τομέα
Ως προς τον χαλυβουργικό τομέα, τα αποτελέσματα παρουσίασαν μικτή εικόνα: η έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κατά το 1ο εξάμηνο του 2022 οδήγησε μεταξύ άλλων σε σημαντική αύξηση του κόστους ενέργειας και κατ’ επέκταση του κόστους παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων, γεγονός που συνέβαλε στην περαιτέρω άνοδο των τιμών πώλησης. Στο πλαίσιο αυτό ο κύκλος εργασιών και τα αποτελέσματα του ομίλου σημείωσαν βελτίωση έναντι του αντίστοιχου περυσινού 1ου εξαμήνου.
Η συνεχιζόμενη ωστόσο αύξηση του κόστους σε κομβικούς κλάδους απορρόφησης χαλυβουργικών προϊόντων όπως αυτοί των κατασκευών και της βιομηχανικής παραγωγής επιβράδυναν την ζήτηση και κατανάλωση χαλυβουργικών ειδών με αποτέλεσμα την σταδιακή υποχώρηση των τιμών των Ά υλών, την μείωση των τιμών πώλησης και την πτώση των περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας έναντι του 1ου εξαμήνου του 2022.

Αυξημένη ζήτηση στο α’ τρίμηνο 2023
Η ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων του ομίλου στο 1ο τρίμηνο του 2023 σημείωσε άνοδο, οδηγούμενη τόσο από την εγχώρια όσο και από τις αγορές του εξωτερικού, με το ποσοστό των εξαγωγών να ανέρχεται σε 35% περίπου του κύκλου εργασιών, συμβάλλοντας στην βελτίωση του χρηματοοικονομικού κυκλώματος. Αντιθέτως, τα περιθώρια κερδοφορίας είναι μειωμένα έναντι του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου, αντικατοπτρίζοντας τη χρονική υστέρηση προσαρμογής του κόστους αποθεμάτων στις τρέχουσες τιμές αγοράς. Για το υπόλοιπο του έτους, οι εκτιμήσεις τις διοίκησης ως προς την πορεία της ζήτησης παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις, το αυξημένο κόστος χρήματος, το ενδεχόμενο μιας απευκταίας κυβερνητικής αστάθειας ως αποτέλεσμα της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης, καθώς και διεθνείς γεωπολιτικούς παράγοντες αποσταθεροποίησης Αντιθέτως, η επιτάχυνση της απορρόφησης των πόρων του ΤΑΑ και του ΕΣΠΑ κατά το τρέχον και τα επόμενα έτη από τομείς όπως υποδομές, logistics, ενέργεια και τουρισμός αναμένεται να αποτελέσουν τους σημαντικότερους πυλώνες
ζήτησης χαλυβουργικών ειδών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build