Σε διαδικασία έρευνας στον τουριστικό τομέα και κυρίως στον τομέα κατασκευής ξενοδοχειακών μονάδων στα νησιά της Ελλάδας βρίσκεται η ΕΚΤΕΡ, αναζητώντας ευκαιρές στον τομέα αυτό, ενώ παράλληλα επιδιώκει την αξιοποίηση του οικοπέδου που έχει στην κατοχή της στην θέση Άγιος Ιωάννης Δέττης της Πάρου.
Όσον αφορά τις οικοδομικές εργασίες στο Βουκουρέστι, που ξεκίνησαν το 2019, μετά από μία καθυστέρηση λόγω της πανδημίας, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο πρώτο οικόπεδο, με την ανέγερση του κτιρίου κατοικιών, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι μεταβιβάσεις διαμερισμάτων, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2022, ενώ για το δεύτερο οικόπεδο υπάρχει πρόθεση για άμεση ρευστοποίησή του.

Έξι νέα έργα σε Αττική και Αργολίδα
Στη διάρκεια του 2021 η ΕΚΤΕΡ συμμετείχε σε πάνω από 25 δημοπρασίες ιδιωτικών και δημόσιων έργων, τόσο μόνη της όσο και με συμμετοχή σε ευρύτερα σχήματα με άλλες εταιρείες. Η συμμετοχή της είχε ως αποτέλεσμα να αναλάβει την εκτέλεση έξι νέων έργων στην Αττική και στην Αργολίδα. Βάσει των υπογραφέντων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 συμβάσεων έργων, η εταιρεία εμφανίζει ανεκτέλεστο έργο ύψους 26 εκατ. ευρώ, έναντι 20,01 εκατ ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Τα εν λόγω κατασκευαστικά συμβόλαια αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στην επόμενη τριετία.

Ο κύκλος εργασιών της ΕΚΤΕΡ ανήλθε το 2021 σε 20,98 εκατ. ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος του 2020 ήταν 15,46 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 35,76%. Τα αποτελέσματα EBITDA σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού 1,70 εκατ. ευρώ το 2021, έναντι κερδών 400.791,61 ευρώ το 2020. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του ομίλου διαμορφώθηκαν το 2021 σε κέρδη ποσού 924.990,75 ευρώ, έναντι ζημιών ποσού 383.915,71 το 2020.

Αυξημένες κατά 30% και πλέον οι τιμές των πρώτων υλών
Η πανδηµία, ο πόλεµος στην Ουκρανία και η αύξηση του κόστους ενέργειας στην Ευρώπη έχουν επιβαρύνει µε σηµαντικές αυξήσεις τις τιµές συγκεκριµένων εισαγόµενων ειδών, αλλά και του κόστους µεταποίησής τους, δηµιουργώντας δυσµενείς συνθήκες στον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς οι τιµές των πρώτων υλών και υλικών έχουν εκτοξευθεί κατά τουλάχιστον 30% πάνω, γεγονός που δηµιουργεί ιδιαίτερες συνθήκες στην λειτουργία και στην κατασκευή των έργων. Η εταιρεία έχει στόχο να τηρήσει τις συµβατικές της υποχρεώσεις στα έργα που έχει αναλάβει και να τα εκτελέσει εντός του συµβατικού χρονοδιαγράµµατος και επίσης να συµµετέχει σε όλες τις µεγάλες δηµοπρατήσεις έργων µε σκοπό ανάληψη µέρος αυτών.

Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build