Τη δική της απάντηση έδωσε η ΕΚΤΕΡ ΑΕΚ σε δημοσιεύματα τα οποία υποστήριζαν ότι ματαιώνεται επένδυσή της στην Πάρο μετά από μία γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).
Η εταιρεία επισημαίνει ότι η εν λόγω εξέλιξη δεν συνεπάγεται ματαίωση της επένδυσης και δεν μεταβάλει το όραμά της για την ανάπτυξη του project της.

Η ταυτότητα του έργου
Η ΕΚΤΕΡ ΑΕ προώθησε σχέδιο για ανέγερση υπερπολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων στην χερσόνησο του Άη Γιάννη του Δέτη στην Πάρο. Μάλιστα, για το έργο αυτό συνήψε και κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 42,640 εκατ. ευρώ με την Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για σύνθετο τουριστικό κατάλυμα, το οποίο περιλαμβάνει πεντάστερο ξενοδοχείο, τουριστικό χωριό, αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικές χρήσεις και άλλα. Τμήμα, ωστόσο, της έκτασης βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Μυκηναϊκού Ανακτόρου των Κουκουναριών και της παραλίας Πλαστήρα, που προστατεύονται από το 1979. Παράλληλα, ολόκληρη η περιοχή της επένδυσης εμπίπτει σε «περιοχή προστασίας τοπίου» και ένα μικρό τμήμα της σε ζώνη οικιστικού ελέγχου.

Το χρονικό της υπόθεσης
Ο Δήμος Πάρου, λοιπόν, γνωμοδότησε αρνητικά και επίσης αρκετές ήταν και οι αντιδράσεις πολιτών. Αρνητικά γνωμοδότησε και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.
Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά και το Κεντρικό Πολεοδομικό Συμβούλιο ενέκρινε το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο (ΕΠΣ) για την επένδυση.
Εν τέλει, όμως, το ΣτΕ «έκοψε» το σχέδιο για τη δημιουργία της μονάδας, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων πως «δεν τεκμηριώνεται […] η ομαλή ένταξη του ακινήτου με τους προτεινόμενους κατά παρέκκλιση όρους δόμησης στο ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, αλλά μόνο επιχειρείται κατά τρόπο αφηρημένο μια αριθμητική σύγκριση μεταξύ των ισχυόντων, των θεωρητικά μέγιστων και των προτεινόμενων μεγεθών.

Η απαιτούμενη τεκμηρίωση πρέπει να έχει τη μορφή επιστημονικής συστηματικής μελέτης».
Μάλιστα, το ΣτΕ αναφέρει ότι η κρίση του Κεντρικού Πολεοδομικού Συμβουλίου «δεν στηρίζεται σε μελέτη» και πως αυτό δέχθηκε «κατά τρόπο συμπερασματικό ότι δεν ανατρέπεται ο υπερκείμενος σχεδιασμός και η χωροταξική λειτουργία της περιοχής, χωρίς να εκφέρει ειδική και αιτιολογημένη κρίση».

Η απάντηση της ΕΚΤΕΡ ΑΕ
Τώρα, λοιπόν, η ΕΚΤΕΡ ΑΕ τονίζει σε ανακοίνωσή της πως αντιλαμβάνεται τη γνωμοδότηση του ΣτΕ «ως μια ευκαιρία για να διευκρινιστούν και να συμπληρωθούν τα στοιχεία του φακέλου της ΕΠΣ που επισημάνθηκαν από το ΣτΕ» και ότι η εξέλιξη αυτή δεν μεταβάλει το όραμά της για την ανάπτυξη του συγκροτήματος. «Στο πλαίσιο της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας του ΣτΕ επί κανονιστικών Προεδρικών Διαταγμάτων, διατυπώθηκε γνώμη επί του υπό επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με την έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) και τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης και περιβαλλοντική έγκριση του ΕΠΣ, στην περιοχή που θα αναπτυχθεί η ξενοδοχειακή μονάδα της εταιρείας στην Πάρο», αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση.

Και συνεχίζει: «Η ΕΚΤΕΡ ήδη αντιμετωπίζει το ζήτημα με σοβαρότητα και προσοχή.
Με την υποστήριξη της ομάδας μελέτης και των νομικών της, εξετάζει το θέμα με σκοπό την οριστική επίλυση των εκκρεμοτήτων που ανέκυψαν και την επαναφορά του ΕΠΣ στο πλαίσιο που ορίζει η γνωμοδότηση του ΣτΕ. Διευκρινίζεται ότι η γνωμοδότηση που εκδόθηκε δεν συνεπάγεται ματαίωση της επένδυσής μας, όπως εσφαλμένα παρουσιάζεται στα διάφορα δημοσιεύματα.Αντιθέτως, αντιλαμβανόμαστε αυτήν την γνωμοδότηση ως μια ευκαιρία για να διευκρινιστούν και να συμπληρωθούν τα στοιχεία του φακέλου της ΕΠΣ, που επισημάνθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη νομιμότητα και συμβατότητα του σχεδίου μας με τις πολεοδομικές, περιβαλλοντολογικές και αρχαιολογικές διατάξεις. Τέλος, θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η εξέλιξη αυτή δεν μεταβάλει το όραμα της εταιρείας για την ανάπτυξη ενός μοναδικού, πράσινου και ήπιου τουριστικού συγκροτήματος στην Πάρο, διατηρώντας σταθερά τη δέσμευσή μας για την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build