Χαλάρωση των κανονισμών για τις κρατικές ενισχύσεις, άμεσες και έμμεσες, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικυρώνοντας Έκτακτο Πλαίσιο Κρίσης. Στόχος της έκτακτης δέσμης μέτρων είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας στην ευρωπαϊκή αγορά ώστε να τονωθεί η αγορά που πλήττεται πολλαπλά από τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και την εκτόξευση του κόστους ενέργειας. Οι προτάσεις της Κομισιόν θα εκτελεστούν σε εθνικό επίπεδο, με τις κυβερνήσεις να μπορούν να προσαρμόσουν ανάλογα το πλαίσιο.

Οι τρεις τύποι βοήθειας
Τα κράτη – μέλη μπορούν να παρέχουν:
• Περιορισμένα ποσά βοήθειας, είτε μέσω άμεσων επιχορηγήσεων είτε σε έμμεση μορφή
• Να ενισχύσουν την ρευστότητα με κρατικές εγγυήσεις και δάνεια με επιτοδούμενο επιτόκιο
• Αποζημιώσεις στις εταιρείες, ιδιαίτερα τους ενεργοβόρους χρήστες, που πλήττονται από την εκτόξευση των τιμών ενέργειας. Η συνολική αποζημίωση μπορεί να αγγίξει το 30% των επιλέξιμων δαπανών, με «ταβάνι» τα €2 εκατ.

Έως €50 εκατ. για εταιρείες αλουμινίου, μετάλλων κ.ά.
Όπως μετάδωσε και το BIM&DIGITAL special edition by Build, ειδικότερα ως προς τις αποζημιώσεις λόγω της ανόδου στις τιμές του αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, το Έκτακτο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει τη στήριξη εταιρειών, είτε με απευθείας χορηγήσεις είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή.
Το «ταβάνι» των €2 εκατ. μπορεί να φτάσει τα €25 εκατ. για τους ενεργοβόρους χρήστες αλλά ακόμη και τα €50 εκατ. για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους όπως η παραγωγή αλουμινίου και άλλων μετάλλων, την παραγωγή ινών γυαλιού, χαρτοπολτού, λιπασμάτων και άλλων βασικών χημικών προϊόντων. Ως ενεργοβόροι χρήστες ορίζονται αυτοί που προβλέπει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για τα προϊόντα ενέργειας και ηλεκτρισμού (Άρθρο 17(1)(a) της 2003/96/EC, ήτοι όλες οι επιχειρήσεις για τις οποίες η αγορά ενεργειακών προϊόντων ανέρχεται τουλάχιστον στο 3% της αξίας παραγωγής τους.

Τα μέτρα για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία
Ειδικότερα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων – για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – από τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν: Περιορισμένα ποσά ενισχύσεων, με επιχορηγήσεις €400.000/ εταιρεία σε κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Οι επιχορηγήσεις μπορούν να λάβουν οποιαδήποτε μορφή, άμεση ή έμμεση. Μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας, με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων ή και δημόσιων και ιδιωτικών δανείων με επιδοτούμενο επιτόκιο. Το μέτρο αφορά σε μικρές και μεσαίες (SMEs) καθώς και μεγάλες (non-SMEs) επιχειρήσεις. Στόχος του μέτρου είναι να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να δίνουν δάνεια σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την τρέχουσα «διπλή» κρίση.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build