Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο εγκρίνεται το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για την κατασκευή τριών data centers της Microsoft στην Αττική. Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα, το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε δύο οικοδομικά τετράγωνα του «Επιχειρηματικού Πάρκου Πέτρα Γιαλού-Βούλια-Προκαλήσι» του δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος: ένα επιφάνειας 69.538,91 τ.μ. και ένα επιφάνειας 14.998,50 τ.μ. Για το μεγαλύτερο οικόπεδο ορίζεται συντελεστής δόμησης 0,30, με μέγιστο ύψος κτιρίων 14 μέτρα και maximum δύο ορόφους, και ποσοστό κάλυψης 30%. Σημειωτέον, ότι στον συντελεστή δόμησης δεν προσμετράται το εμβαδόν των παταριών πρόσβασης στον χώρο, ο οποίος βρίσκεται στην ψευδοροφή, πάνω από τον χώρο ηλεκτρικού εξοπλισμού, και έχουν ως αποκλειστική χρήση τη συντήρηση και επισκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού. Επιπλέον, πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου επιτρέπονται καπνοδόχοι και αγωγοί εξαερισμού σε ύψος μέχρι και 22 μέτρων από το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος, εφόσον διασφαλίζεται η σταθερότητα και ασφάλεια της κατασκευής.

Οι προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό και το περιβάλλον
Ως προς το περιβάλλον και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, στο Προεδρικό Διάταγμα τονίζεται ότι οι αρχιτεκτονικές επιλογές στα κτιριακά έργα θα πρέπει να εναρμονίζονται κατά το δυνατόν με το τοπίο σε συνδυασμό με την εκπλήρωση των λειτουργικών αναγκών των έργων, όμως οποιαδήποτε παρέκκλιση στη διαφορά στάθμης του φυσικού από το διαμορφωμένο έδαφος είναι δυνατή εφόσον είναι απολύτως αναγκαία από τεχνική άποψη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου και τεκμηριώνεται επαρκώς. Επισημαίνεται επίσης ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η διασπορά θερμότητας που αναμένεται να εκπέμπουν οι δραστηριότητες που θα εγκατασταθούν εντός του ακινήτου και να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στις κλιματικές συνθήκες της περιοχής επιρροής μέσω κατάλληλου υπολογιστικού μοντέλου, καθώς και να προταθούν μέτρα αντιμετώπισης τυχόν δυσμενών επιπτώσεων.

Ορίζεται επίσης ότι η δημιουργία χώρων πρασίνου εντός του ακινήτου αποτελεί βασικό στοιχείο περιβαλλοντικής βελτίωσης της περιοχής, και για το λόγο αυτό είναι αναγκαία μία λεπτομερής μελέτη για την επιλογή των χαρακτηριστικών της βλάστησης: μέσω ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης θα πρέπει να προσδιορίζεται με λεπτομέρεια το είδος και η πυκνότητα φύτευσης δέντρων και θάμνων και το πρόγραμμα άρδευσης, και επιπλέον να ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της φύτευσης, ώστε να συμβάλλει στον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας και υγρασίας στην περιοχή επιρροής του έργου, λόγω της λειτουργίας του συστήματος ψύξης της εγκατάστασης. Σημειώνεται ότι η επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα είναι ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ περίπου και με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίησή της. Το επόμενο βήμα αναμένεται να είναι μέσα στο επόμενο διάστημα η έκδοση άδειας από το υπουργείο Ανάπτυξης ώστε να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό οι πρόδρομες εργασίες για την κατασκευή του πρώτου από τα τρία data centers.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build