Σήμερα το πρωί στο κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, συγκεντρώθηκαν τα ανώτατα διοικητικά στελέχη της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ για να εορτάσουν την εισαγωγή των 43.200.000 εταιρικών μετοχών της στην Κύρια Αγορά. Ο Chief Financial Officer του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Νίκος Κοσκολέτος, δήλωσε χαρούμενος για την ένταξη της εταιρείας στο Χρηματιστήριο και ευχήθηκε μία επιτυχή πορεία στα επόμενα μελλοντικά της βήματα. Στη συνέχεια ο Μike Eυμορφίδης, κήρυξε την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου και απηύθυνε ευχαριστίες στον ανάδοχο της έκδοσης για την στήριξη του, καθώς και σε όλους τους συνεργάτες του, που κατάφεραν με σκληρή προσπάθεια να πραγματοποιήσουν έναν τέτοιον δύσκολο στόχο, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, ευχαρίστησε τους επενδυτές για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο όλο εγχείρημα και διαβεβαίωσε ότι η Μπλε Κέδρος θα εξακολουθήσει να λειτουργεί όπως πάντα, δηλαδή προς όφελος όλων.