Ανατροπή έχουμε στον διαγωνσιμό του οδικού έργου με τίτλο “Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Oδού: Τμήματα: «Εχίνος – Μελίβοια» (70.2.1) και «Μελίβοια – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» (70.2.2) – Υποτμήμα: «Παράκαμψη Μελιβοίων – Δημάριο”, αρχικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 39,37 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), με τη σύμβαση να οδεύει στην Άκτωρ.

Η Εγνατία Οδός δημοπράτησε τον Αύγουστο του 2021 το έργο που θα συνδέει την Εγνατία Οδό με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Αρχικός εμιοδότης είχε αναδειχθεί η ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε., με έκπτωση 21,5%, και ακολούθησαν οι Άκτωρ, ΤΕΡΝΑ, με ποσοστό έκπτωσης 14% και 10% αντίστοιχα περίπου, με άλλες εταιρείες (Intrakat, ΕΤΕΘ κ.α.) να δίνουν χαμηλότερες προσφορές.

Αξίζει να αναφέρουμε πως κατασκευάζεται και το τμήμα Δημάριο-Σύνορα (περιοχή Εχίνου). Η δημοπράτηση του έργου έγινε το 2018 και συμβασιοποιήθηκε το ίδιο έτος. Το έργο το έχει αναλάβει η ΑΚΤΩΡ και βρίσκεται σε προχωρημένη φάση.

Βασικά στοιχεία του έργου

Το έργο αφορά μήκος χάραξης 10,76 χλμ. περίπου και περιλαμβάνει:

Α) την κατασκευή τμήματος νέας χάραξης για την Παράκαμψη του οικισμού Μελίβοια, συνολικού μήκους 2,11 χλμ., από τη Χ.Θ. 5+836,05 του τμήματος 70.2.1 “Εχίνος – Μελίβοια” επί της υφιστάμενης οδού Εχίνου – Μελιβοίων και πέρας τη Χ.Θ. 7+947,68 και την κατασκευή των ισόπεδων κόμβων προς Μελίβοια-ανατολικά και προς Αιμόνιο/Μελίβοια-δυτικά και

Β) τη βελτίωση – αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού με τοπικές παραλλαγές της χάραξης όπου απαιτείται, από Μελίβοια έως Δημάριο, μήκους 8,65 χλμ. περίπου, από τη Χ.Θ. 0+000 έως τη Χ.Θ. 8+646 του τμήματος 70.2.2 “Μελίβοια –Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα”, την κατασκευή των ισόπεδων κόμβων Κοτύλης και Δημαρίου και την προσαρμογή στο υπό κατασκευή έργο από Δημάριο έως Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα.

Ο συγκεκριμένς κάθετος άξονας συνδέει την Εγνατία Οδό με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα σε θέση νέου μεθοριακού σταθμού. Αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου και με την κατασκευή του θα συνδεθεί το Σμόλιαν και το Ρούντοζεμ της Βουλγαρίας με τον οδικό άξονα προς Ξάνθη, μέσω της υφιστάμενης οδού και, κατ’ επέκταση, με τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας οδού μέσω των Α.Κ. Βανιάνου και Α.Κ. Βαφέικων.