Προχωρά η υλοποίηση του επιχειρηματικού κόμβου «Commercial Hub» στο Ελληνικό, μετά και την έγκριση, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των περιβαλλοντικών όρων του έργου. Για το, εκτιμώμενους κόστους άνω των 400-500 εκατ. ευρώ, έργο έχει γνωμοδοτήσει θετικά και η Περιφέρεια Αττικής, ενώ η εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει κοινοποιηθεί στην «Ελληνικό ΜΑΕ», τον φορέα της Lamda Development ο οποίος και προωθεί την εν λόγω ανάπτυξη.

Πώς θα διαμορφωθεί το «Commercial Hub»
Το «Commercial Hub» θα βρίσκεται στο Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) Α-Π4.17 του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, ήτοι στο βόρειο μέτωπο της έκτασης. Σημειώνεται, ότι το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο είναι και το μεγαλύτερο του Πόλου ενώ έχει διαιρεθεί σε δύο οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα, τα Α-Π4.17.1 και Α-Π4.17.2. Το «Commercial Hub» χωροθετείται στο οικόπεδο Α-Π4.17.1, έκτασης 122.230,782 τ.μ. Το «Commercial Hub» θα περιλαμβάνει εμπορικό κέντρο, γραφεία και εμπορικά καταστήματα, που χωροθετούνται στο νοτιοδυτικό άκρο του οικοπέδου, καθώς και ένα σύνολο εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, χώρους στάθμευσης και βοηθητικούς χώρους.

Η διάταξη των χώρων
Η χρήση του εμπορικού κέντρου θα εκτείνεται σε τρία ισόγεια επίπεδα και έναν όροφο. Η χρήση των εμπορικών καταστημάτων αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα και χωροθετούνται στη νοτιοδυτική γωνία του οικοπέδου του «Commercial Hub». Η περιοχή αυτή αποτελεί μία ζώνη με ανεξάρτητες εισόδους για τους επισκέπτες. Μια κεντρική πλατεία με φυτεμένο χώρο πρασίνου θα συνδέει όλους τους κτιριακούς όγκους των εμπορικών καταστημάτων μεταξύ τους. Οι γραφειακοί χώροι θα αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα, ενώ οι αντίστοιχες είσοδοι-έξοδοι αυτών θα αναπτύσσονται στους δύο υποκείμενους ορόφους.

Ο σχεδιασμός του χώρου των γραφείων περιλαμβάνει αίθουσες συσκέψεων και συνεδριάσεων, χώρους γραφείων, βοηθητικούς χώρους, κλπ. Ο προβλεπόμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης ανέρχεται σε 3.946 και ο προβλεπόμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων ανέρχεται σε 158 θέσεις. Τέλος, η είσοδος και η έξοδος προς και από το «Commercial Hub» θα εξυπηρετείται από τους κύριους οδικούς άξονες της Λ. Βουλιαγμένης και της Λ. Ποσειδώνος και από τον άξονα της Λ. Αλίμου που συνδέει τις δύο αυτές λεωφόρους. Στο πλαίσιο ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου προβλέπεται η κατασκευή του βασικού εσωτερικού οδικού δικτύου Ελληνικού.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build