Περιβαλλοντική αδειοδότηση έλαβαν έργα αποκατάστασης και συντήρησης του λιμενίσκου Πλατανιά, που βρίσκεται στον Δήμο Πλατανιά της ΠΕ Χανίων, με αρμόδιο φορέα το Λιμενικό Ταμείο ν. Χανίων (ΛΤΧ).
Παράλληλα, αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά και η λειτουργία της εν λόγω υποδομής. Ο λιμενίσκος εξυπηρετεί αλιευτικά σκάφη, ημερόπλοια, μικρές λέμβους καθώς και διερχόμενα σκάφη κατά τους θερινούς μήνες. Αλλά, στην υφιστάμενη κατάστασή του, αδυνατεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες ελλιμενισμού των σκαφών. Η λιμενολεκάνη του παρουσιάζει σημαντικό πρόβλημα πρόσχωσης, με τα βάθη στο εσωτερικό της να είναι ιδιαίτερα μικρά έως ακατάλληλα κατά θέσεις για την προσέγγιση σκαφών.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, προτείνονται:
• εργασίες για την ολοκλήρωση της θωράκισης του προσήνεμου μώλου με επέκτασή του προς τη χέρσο και φραγή των ανοιγμάτων που φέρει σήμερα καθώς και η βυθοκόρηση της λιμενολεκάνης και στα πρόσγειά της,
• πόντιση πλωτού προβλήτα (σε αντικατάσταση του υφιστάμενου) και
• καθαίρεση του τμήματος του γηπέδου ποδοσφαίρου που υφίσταται εντός του λιμενίσκου ώστε στη θέση του να αναπτυχθούν οι χερσαίες υποδομές αυτού.

Εντός της υπό καθορισμό εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα εντάσσεται και η οδική παραλιακή πρόσβαση στον λιμενίσκο.