Όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκαν εκ νέου οι περιβαλλοντικοί όροι του, πολυπόθητου και αναγκαίου, όπως το χαρακτηρίζει, έργου με τίτλο «Φράγμα Σέτα-Μανίκια, εγκατάσταση επεξεργασίας νερού και δίκτυα στα όρια των Δήμων Κύμης-Αλιβερίου και Ερέτριας της ΠΕ Εύβοιας». Πλέον, μετά και την παραπάνω εξέλιξη, απομένει η εξασφάλιση της χρηματοδότησης, που αναμένεται να αγγίξει τα 55 εκατ. ευρώ. Το έργο έχει ως σκοπό την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του συνόλου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου και της ΔΕ Αμαρυνθίων. Περιλαμβάνει, ουσιαστικά, την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του λιθόρριπτου φράγματος μέγιστης ωφέλιμης χωρητικότητας 2.600.000 κ.μ.

Προβλέπονται οι εξής εργασίες:
• Λιθόρριπτο φράγμα με κεκλιμένο αδιαπέρατο πυρήνα, ύψους 60 μ.
· Σήραγγα υδροληψίας
• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου ύδατος (διυλιστήρια) δυναμικότητας 38.000 κ.μ./ημέρα
• Δίκτυο ύδρευσης συνολικού μήκους 227,6 χλμ. το οποίο θα υδροδοτεί 51 οικισμούς
• Συνοδά έργα δικτύου: 4 αντλιοστάσια, 47 νέες δεξαμενές ύδρευσης, διαβάσεις ρεμάτων (κάτω από τον πυθμένα ή επικρεμάμενοι αγωγοί σε υφιστάμενες γέφυρες), σώματα αγκύρωσης, φρεάτια δικλείδων, πιεζοθραυστικά φρεάτια και φρεάτια συσκευών ασφαλείας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το ημιτελές φράγμα Σέτας-Μανικίων στα όρια των Δήμων Κύμης-Αλιβερίου και Ερέτριας αποτελεί ένα έργο το οποίο παλεύουμε να φέρουμε και πάλι στη ζωή και μία κορυφαία ευθύνη και μονόδρομο για τη βιωσιμότητα και ευημερία της ευρύτερης περιοχής και των κατοίκων της.

Αυτό το σπουδαίο και σύνθετο τεχνικά έργο αποκτά την απαραίτητη μελετητική και αδειοδοτική ωριμότητα για να ξαναμπεί σε τροχιά υλοποίησης». Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου, Νίκος Μπαράκος είπε μεταξύ άλλων: «Η έγκριση της ΣΜΠΕ συνιστά μία πολύ σημαντική εξέλιξη. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε με σκοπό την ωρίμανση αυτού του τεράστιας σημασίας έργου και τελικό στόχο έχει την κατασκευή του φράγματος που θα λύσει τα ζητήματα ύδρευσης όλου του Δήμου μας. Συνεχίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την κοινή προσπάθεια».