Έλαβαν άδεια οι περιβαλλοντικοί όροι έργου που αφορά σε βελτιωτική επέμβαση σε τμήμα μήκους 1.731,32 μ. της οδικής σύνδεσης Κοζάνης-Λάρισας μέσω Ρύμνιου στο ύψος του τριγωνικού δήμου Σερβίων, λόγω κατολίσθησης που υπέστη το οδόστρωμα.

Το προς βελτίωση τμήμα βρίσκεται στη ΔΕ Σερβίων στην ΠΕ Κοζάνης, η οποία είναι και ο φορέας υλοποίησης των εργασιών. Όπως προβλέπεται, θα γίνουν:

  • Μετατόπιση του άξονα της οδού Ρύμνιο-Τριγωνικό, για το τμήμα μεταξύ των ΧΘ 0+575 ως και ΧΘ 1+080, μήκους 505 μ., με κατασκευή οδοστρώματος, αβαθούς τριγωνικής τάφρου εκατέρωθεν καθώς και λωρίδας καθοδήγησης. Η οδός θα καταλαμβάνει συνολικό πλάτος 14,20 μ.
  • Ομαλή προσαρμογή της κύριας οδού με ασφαλτόστρωση προς την ΤΚ Τριγωνικό, με μήκος 58,07 μ. και πλάτος 5 μ. Η επέμβαση στην εν λόγω οδό προέκυψε λόγω μετατόπισης της κύριας οδού και αφορά στην έξοδο από αυτήν.
  • Κατασκευή παράπλευρου αγροτικού δρόμου που θα συνδέει την κύρια οδό με το υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο, λόγω αποκοπής αγροτικής οδού μήκους 201,42 μ. από τη μετατόπιση της κύριας οδού. Η παράπλευρη αγροτική οδός θα κατασκευαστεί νότια της κύριας οδού.