Προχωρά το έργο της ανάπλασης της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, από την οδό Μακεδονίας έως την εκκλησία Αγίου Νικολάου Γάζι, στον Δήμο Μαλεβιζίου στην Κρήτη, καθώς έλαβαν έγκριση οι περιβαλλοντικοί όροι του. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου, ενώ ο προϋπολογισμός του εκτιμάται περίπου στο ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το οδικό τμήμα που θα αναπλαστεί αποτελεί τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού Ηρακλείου-Ρεθύμνου Ε090, βρίσκεται εντός του οικισμού Γαζίου και είναι μήκους περίπου 798 μέτρα. Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση-βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του εν λόγω τμήματος.

Για την ασφαλέστερη λειτουργία της οδού πρόκειται να ανακατασκευαστεί το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων στο αντίστοιχο τμήμα της. Από εκεί και πέρα, η ανάπλαση θα γίνει σε επιφάνεια 11.000 τετραγωνικών μέτρων περίπου, ενώ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενιαίο κατάστρωμα οδού με μία λωρίδα/κατεύθυνση συνολικού πλάτους 6,80 μέτρων, ενιαία διαχείριση των στρώσεων στα πεζοδρόμια, πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού, μονόδρομο ποδηλατόδρομο στη στάθμη της ασφάλτου της οδού κυκλοφορίας, τοποθέτηση ιστών φωτισμού για το οδόστρωμα, τοποθέτηση δευτερευόντων προβολέων για φωτισμό των πεζοδρομίων, τοποθέτηση εξοπλισμού (σταθερά παγκάκια και μικροί κάδοι απορριμμάτων) και κατασκευή συλλεκτήρα ομβρίων επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου.