Σταθερά ανοδικές παρέμειναν και το 2021 οι επιδόσεις του κλάδου αλουμινίου, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (ΕΕΑ), ο κλαδικός σύνδεσμος των βιομηχανιών-βιοτεχνών αλουμινίου στη χώρα μας.

Όπως επισημαίνει η ΕΕΑ, επικαλούμενη τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής  Αρχής, το 2021 οι εξαγωγές του ελληνικού κλάδου αλουμινίου αντιπροσώπευαν το 5,4% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο ελληνικός κλάδος αλουμινίου να κατατάσσεται, ως ο 3ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με αξία εξαγωγών 2.148 εκατ.€, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 33% περίπου σε σχέση με το 2020 και ο  2ος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο, 820 εκατ.€ περίπου σημειώνοντας αύξηση κατά 12% σε σχέση με το 2020.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους

Τα οικονομικά στοιχεία από τις πωλήσεις του πρωτόχυτου αλουμινίου όσο και οι πωλήσεις προϊόντων πρώτης μεταποίησης αποδεικνύουν τη σταθερά ανοδική πορεία ενός από τους πιο παραγωγικούς κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας και εθνικής οικονομίας.

Οι πωλήσεις πρωτόχυτου αλουμινίου το 2021 σημείωσαν αύξηση κατά 4%, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 50% των συνολικών πωλήσεων. (Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα κατέχει την 7η θέση μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρώπη). Επίσης, οι πωλήσεις προϊόντων πρώτης μεταποίησης, το 2021, σημείωσαν αύξηση κατά 18% και απευθύνονται κυρίως στις διεθνείς ανταγωνιστικές αγορές με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 82% των συνολικών πωλήσεων.

Αναλυτικότερα για την πρώτη μεταποίηση: Οι πωλήσεις προϊόντων έλασης, τo 2021, ξεπέρασαν την στασιμότητα που είχε παρατηρηθεί το 2020 λόγω της πανδημίας και σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 18% σε σχέση με το 2020. Με τα ιδιαίτερα ποιοτικά προϊόντα και τις σύγχρονες γραμμές παραγωγής είναι ο πιο εξωστρεφής υπο-κλάδος, αφού το 88%  της παραγωγής εξάγεται στις διεθνείς αγορές. Στην εγχώρια αγορά,  η κύρια χρήση των προϊόντων έλασης είναι η συσκευασία (58%) και ακολουθούν η οικοδομή και οι κατασκευές με 33%. Στις εξαγωγές, η κύρια χρήση είναι και πάλι η συσκευασία με 56%, ενώ ένα 24% περίπου απορροφάται από τη βιομηχανία μεταφορών.

Επιπλέον, ο κλάδος της διέλασης συνεχίζει εντυπωσιακά την ανάκαμψή του και οι συνολικές πωλήσεις προϊόντων το 2021 σημείωσαν  και αυτές σημαντική αύξηση  κατά 19%  περίπου σε σχέση με το 2020. Η εγχώρια αγορά σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση κατά 30% περίπου σε σχέση με το 2020. Οι  εξαγωγές τέλος που απορρόφησαν το 71% των πωλήσεων αυξήθηκαν και αυτές κατά 15% περίπου σε σχέση με το 2020 και κατευθύνθηκαν κυρίως (60% περίπου) στις απαιτητικές  αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Η κύρια χρήση που απευθύνονται τα προϊόντα διέλασης είναι η οικοδομή  τόσο στην εγχώρια αγορά (84%) όσο και στις εξαγωγές (49%), αξιοποιώντας τα διεθνώς πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου των Ελληνικών εταιρειών.

Το “αποτύπωμα” του ελληνικού κλάδου αλουμινίου

  • ΜΕΓΕΘΟΣ: Αποτελείται από 3.000 μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις  σε όλα τα στάδια μεταποίησης  και εμπορίου
  • ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 30.000 άτομα
  • ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ: 3 – 4 στάδια μεταποίησης από την εξόρυξη του βωξίτη μέχρι τα διεθνώς πιστοποιημένα τελικά προϊόντα (Δικαίως  ονομάζεται το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΠΡΟΪΟΝ»)
  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ: Παραγωγικές μονάδες, ιδιόκτητα δίκτυα διανομών και εμπορική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες