Η EDP Renewables (EDPR), η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των ΑΠΕ παγκοσμίως, ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου, καθαρά κέρδη ύψους 655 εκατ. ευρώ για το 2021, ήτοι 18% αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Στο τέλος του 2021, η εταιρεία διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 13,6 GW, εκ των οποίων τα 12,5 GW είναι ενοποιημένα και το 1,1 GW ενοποιημένο με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (Ισπανία, Πορτογαλία, ΗΠΑ και Offshore).

Κατά τη διάρκεια του έτους, η EDPR πρόσθεσε συνολικά 2.584 MW αιολικής και ηλιακής ισχύος, εκ των οποίων τα 2.273 MW ενοποιήθηκαν πλήρως. Συγκεκριμένα, 682 MW στην Ευρώπη, 1.204 MW στη Βόρεια Αμερική, 359 MW στη Βραζιλία και 28 MW στην Περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η ενοποιημένη με την μέθοδο της καθαρής θέσης δυναμικότητα αυξήθηκε κατά 311 MW λόγω των υπεράκτιων έργων που τέθηκαν σε λειτουργία. Τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν την εξελισσόμενη πρόοδο της εταιρείας προς τον στόχο της για την επίτευξη 20 GW έως το 2025.

Ακολουθώντας τη στρατηγική εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων, στις ΗΠΑ, η EDPR ολοκλήρωσε επιτυχώς την πώληση του 80% του μετοχικού κεφαλαίου ενός χαρτοφυλακίου αιολικών 405 MW, την πώληση του 80% του μετοχικού κεφαλαίου ενός ηλιακού έργου 200 MWac και την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου ενός αιολικού έργου B&T 302 MW. Στην Ευρώπη, η EDPR ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου ενός αιολικού χαρτοφυλακίου 221 MW στην Πορτογαλία. Συνολικά, η καθαρή μεταβολή του ενοποιημένου χαρτοφυλακίου της EDPR σε ετήσια βάση ήταν αυξημένη κατά 1.411 MW.

Έως τον Δεκέμβριο του 2021, η EDPR είχε υπό κατασκευή έργα ισχύος 1,8 GW, εκ των οποίων τα 1.592 MW αφορούσαν χερσαία αιολική ενέργεια και τα 232 MW ηλιακή ενέργεια.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η EDPR παρήγαγε 30,3 TWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας (6% ετήσια αύξηση -Year over Year/YoY), αποτρέποντας 18 εκατ. τόνους εκπομπών CO2. Η ετήσια αυτή αύξηση προκύπτει από τις προσθήκες δυναμικότητας κατά τους τελευταίους 12 μήνες, σε συνδυασμό με ένα ιδιαίτερα σταθερό δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο Miguel Stilwell d’Andrade, Διευθύνων Σύμβουλος της EDP και της EDP Renewables, δήλωσε: “Παρά το δύσκολο πλαίσιο μέσα στο οποίο έπρεπε να δραστηριοποιηθούμε κατά τη διάρκεια του 2021, η EDPR πέτυχε ανάπτυξη ρεκόρ. Τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν τη σταθερή μας πορεία προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στον στρατηγικό μας σχεδιασμό. Η ισχυρή διεθνής παρουσία μας, σε συνδυασμό με μια στιβαρή αναπτυξιακή στρατηγική και μια ανανεωμένη και αφοσιωμένη διοικητική ομάδα, μας δίνει το προβάδισμα για να συνεχίσουμε την εδραίωση της ηγετικής μας παρουσίας σε παγκόσμιο επίπεδο”.

Οικονομικά αποτελέσματα

Η EDPR ανακοίνωσε συνολικά έσοδα ύψους 1.758 εκατ. ευρώ το 2021, 2% υψηλότερα σε σύγκριση με το 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αντίκτυπος από την πρόσθετη δυναμικότητα MW (+198 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση). μαζί με την υψηλότερη μέση τιμή πώλησης (+33 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση – χωρίς την πώληση), δεν αντισταθμίστηκαν από τις ελαφρώς χαμηλότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (-12 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση), τις συναλλαγές πώλησης και τη δυσμενή συναλλαγματική μετατροπή.

Το EBITDA ανήλθε σε 1.760 εκατ. ευρώ (+6% σε ετήσια βάση) και το EBIT σε 1.151 εκατ. ευρώ (+9% σε ετήσια βάση), κυρίως λόγω των υψηλότερων κεφαλαιακών κερδών που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις επιδόσεις ακαθάριστων εσόδων στη Βόρεια Αμερική λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών στις ΗΠΑ το 1ο τρίμηνο, του χαμηλότερου μέσου όρου των ανανεώσιμων πόρων στις ΗΠΑ και της δυσμενούς μετατροπής συναλλάγματος.

Έως τον Δεκέμβριο του 2021, το καθαρό χρέος της εταιρείας ανερχόταν σε 2.935 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την επενδυτική στρατηγική που αντισταθμίστηκε από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τον Απρίλιο και τα έσοδα από την εναλλαγή περιουσιακών στοιχείων.