Ο e-ΕΦΚΑ προχώρησε σε προκήρυξη δημόσιου, πλειοδοτικού διαγωνισμού, με κατάθεση κλειστών προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκμίσθωση χώρων που θα χρησιμοποιούνται ως υπόγειο πάρκινγκ αυτοκινήτων. Οι χώροι αυτοί βρίσκονται στο ιδιόκτητο κτίριο του e-ΕΦΚΑ, επί της οδού Πατησίων 30 στην Αθήνα, με είσοδο επί της οδού Καποδιστρίου. Η μίσθωσή τους θα είναι για το διάστημα των δώδεκα (12) χρόνων, ενώ ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίστηκε το ποσό των 2.200 ευρώ.

Πρόκειται, συγκεκριμένα, για τρία υπόγεια συνολικής επιφάνειας 2.073 τετραγωνικών μέτρων (το υπόγειο Α’ είναι 155 τετραγωνικά μέτρα, το υπόγειο Β’ είναι 918 τετραγωνικά μέτρα και το υπόγειο Γ’ είναι 1.000 τετραγωνικά μέτρα), καθώς και τμήμα του ισογείου, επιφάνειας 80 τετραγωνικών μέτρων (είσοδος υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων), του κτιρίου. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του e-ΕΦΚΑ, επί της οδού Ακαδημίας 22 στην Αθήνα, έως και την Τετάρτη 5 Ιουνίου του 2024 στις 10:00 π.μ. Τέλος, την ίδια ημέρα, στις 11:00 π.μ., στα γραφεία του e-ΕΦΚΑ επί της οδού Ιπποκράτους 19 στην Αθήνα, θα λάβει χώρα ο διαγωνισμός, ενώπιον πενταμελούς επιτροπής η οποία θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό με σχετική απόφαση του Διοικητή του φορέα.