Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προσκάλεσε πέντε εταιρείες να καταθέσουν προσφορά για την αποκατάσταση των ζημιών από τη θεομηνία «Daniel» του βρεφονηπιακού σταθμού (ΒΝΣ) ιδιοκτησίας της στη Λάρισα. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή της διαπραγμάτευσης δίχως προηγούμενη δημοσίευση και, όπως διευκρινίζεται στην πρόσκληση, επελέγη λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτα γεγονότα. Οι εταιρείες που προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στη διαπραγμάτευση είναι η Δομοτέκα ΑΕ, Χ. Μπαρλαμάς ΑΤΕ, Κόκκινος ΑΤΕΕ, Κουβουκλιώτης Α. Φώτης και ΣΙΑ ΕΕ και Arte Constructions EΠΕ.

Το έργο, κόστους 1.335.000 ευρώ (με ΦΠΑ), περιλαμβάνει ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (αποκατάσταση λειτουργίας και αντικατάσταση η/μ συστημάτων, αποξηλώσεις, συνδέσεις, έλεγχοι, δοκιμές, κλπ) στο σύνολο των χώρων του κτιρίου. Προβλέπει επίσης και οικοδομικές εργασίες (όπως αποκατάσταση δαπέδων και εγκαταστάσεων, κλπ). Ο ανάδοχος θα έχει προθεσμία 12 μήνες κατά μέγιστο από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης για να αποπερατώσει το έργο. Την Παρασκευή 05/07/2024 στις 10:00 εκπνέει η διορία υποβολής των προσφορών, ενώ η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα και ώρα.