Προχωρά το έργο της κατασκευής του σχολικού κέντρου Γουβιών-Κοντοκαλίου στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, καθώς ο τελευταίος το δημοπράτησε, προκηρύσσοντας ανοικτό διαγωνισμό. Το project έχει εκτιμώμενη αξία 5.350.000 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ), ενώ αφορά στη στέγαση (συγχώνευση) των σχολικών μονάδων Γουβιών και Κοντοκαλίου (δημοτικό και νηπιαγωγείο) και προβλέπει την ανέγερση του συγκροτήματος.

Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα κτίρια:
– Κεντρικό κτίριο, με ζώνες εκπαίδευσης, διοίκησης και βοηθητικούς χώρους. Το συνολικό εμβαδό των κύριων χώρων θα είναι 1.568,92 τ.μ. και αυτό των υπόγειων και βοηθητικών χώρων 332,41 τ.μ.
– Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (θέατρο, γυμναστήριο, εκδηλώσεις) εμβαδού 341,78 τ.μ.
– Κυλικείο με υποστηρικτικούς χώρους, εμβαδού 46,42 τ.μ.

Το νηπιαγωγείο θα στεγαστεί σε ένα τέταρτο κτίριο 747,81 τ.μ., το οποίο θα είναι ισόγειο και θα περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας, δραστηριοτήτων, πολυδύναμο χώρο, εστιατόριο, κουζίνα, χώρο ανάπαυσης, γραφεία διοίκησης, κλπ. Συνολικά θα ανεγερθούν κτιριακές εγκαταστάσεις 2.614 τ.μ., υπαίθριοι στεγασμένοι χώροι 183,95 τ.μ., ενώ στον ακάλυπτο έχουν προβλεφθεί ένα γήπεδο μπάσκετ, ένα γήπεδο βόλεϊ, ένα υπαίθριο θέατρο με χώρο προβολής, πλακοστρωμένοι χώροι περιμετρικά των κτιρίων και οι απαραίτητες οδεύσεις.

Προβλέπονται, επιπρόσθετα, 22 θέσεις στάθμευσης (2 ΑμΕΑ), καθώς και ελεύθερη επιφάνεια φύτευσης 6.484,53 τ.μ. και φύτευση 60 δέντρων. Επισημαίνεται, πως τα κτίρια έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΤΥΠ και τα πρότυπα κτιριολογικά προγράμματα των Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Α’ Μελετών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η προθεσμία για την αποπεράτωση των έργων έχει οριστεί σε 30 μήνες από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση. Αλλά, σε περίπτωση παράτασης του έργου θα υπάρξει και αντίστοιχη τροποποίηση της προθεσμίας εκτέλεσής του μετά από έγγραφη ενημέρωση της αναθέτουσας αρχής προς τον ανάδοχο. Τέλος, ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η Τρίτη 02/04/2024 και ώρα 11:00.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build