Στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου εντάχθηκε πρόφατα ένα επενδυτικό σχέδιο της Δρομέας («Παπαπαναγιώτου Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών»), ύψους άνω των 1,8 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, με απόφαση του εκτελεστικού γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Νίκου Ιωάννου, εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης που αναφέρεται στην επέκταση της δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής επίπλων γραφείου της στη Βιομηχανική Περιοχή Σερρών, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.843.357,50 ευρώ. Για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, η εταιρεία θα λάβει ενίσχυση ύψους 580.657,61 ευρώ, με τη μορφή της επιχορήγησης. Σημειώνεται ότι οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της Δρομέας στη Βιομηχανική Περιοχή Σερρών βρίσκονται σε ιδιόκτητα οικόπεδα έκτασης 118.036 τετραγωνικών μέτρων, με στεγασμένη επιφάνεια έκτασης 39.795 τ.μ.,


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build