Στο διεθνές συνέδριο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας (Σ.Β.Π.Ε.) “Recycling in the Circular Economy: Challenges and Opportunities” μίλησε -μεταξύ άλλων- ο Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στα πλαίσια της παρέμβασής του στάθηκε στο Εθνικό Σχέδιο για την Κυκλική Οικονομία και τις δράσεις που περιλαμβάνει. “Οριστικοποιήσαμε το Εθνικό Σχέδιο για την Κυκλική Οικονομία. Περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν την περίοδο 2021-2025, και σκοπός αυτός των δράσεων είναι να μεταμορφώσουν διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας και να γίνουν «κυκλικοί». Υπάρχουν 6 διαφορετικές δράσεις που περιλαμβάνουν διαφορετικούς στόχους στους τομείς  της βιώσιμης παραγωγής, της βιώσιμης κατανάλωσης, της της διαχείρισης αποβλήτων, και οριζόντια θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση και τη διακυβέρνηση. Επίσης, περιλαμβάνονται συγκεκριμένες δράσεις για προϊόντα και υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από υψηλή ένταση πόρων και έχουν μεγάλο δυναμικό για κυκλικότητα”, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο Δρ. Αραβώσης στάθηκε στα πλαστικά μιας χρήσης. “Στόχος του υπουργείου είναι να έχουμε μια πράσινη, ψηφιακή, κυκλική ανάπτυξη, και αυτό σχετίζεται με τους στόχους που έχουμε θέσει στο σχέδιο για την κυκλική οικονομία. Κάτι που συζητήσαμε πολύ ήταν η νομοθεσία για τα πλαστικά μιας χρήσης. Όπως ξέρετε, ήδη 10 είδη πλαστικών δεν χρησιμοποιούνται στον δημόσιο τομέα, και από τις 4 Ιουλίου το ίδιο θα ισχύει και για τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει ο στόχος για τη μείωση της κατανάλωσης των συσκευασιών μιας χρήσης και κυπέλλων, καθώς και συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη σήμανση των προϊόντων με στόχο τον επανασχεδιασμό τους βάσει οικολογικών κριτηρίων”, υπογράμμισε.

“Επίσης, έχουμε συμπεριλάβει φιλόδοξα εθνικά μέτρα όπως το περιβαλλοντικό τέλος από τη χρήση συγκεκριμένων πλαστικών μιας χρήσης, με αρχή το 2023, με στόχο να επιστραφεί αυτό το ποσό στο Πράσινο Ταμείο, σε τοπικές αρχές, και να χρησιμοποιηθεί για περιβαλλοντικές δράσεις. Είναι κρίσιμο για τη βιομηχανία πλαστικών να εναρμονιστεί με αυτόν τον νέο νόμο. Πρέπει να υπάρχει οικονομική βοήθεια για την προσαρμογή των επιχειρήσεων και να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις. Για τον σκοπό αυτό, θα υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα μέσα στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο (ΕΣΠΑ) για την προσαρμογή της βιομηχανίας πλαστικών και ένα ειδικό πρόγραμμα για την κυκλική οικονομία γενικά. Η κυκλική οικονομία είναι προαπαιτούμενο για να πιάσουμε τους στόχους που έχουν τεθεί από την Ε.Ε., που υπάρχουν ως εθνικοί στόχοι στο Σχέδιο για την Κυκλική Οικονομία”, κατέληξε.