Σε δράσεις αποκατάστασης του περιβάλλοντος και προστασίας από τις πυρκαγιές προχώρησαν ο Όμιλος Tιτάν και το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, με συνολική δωρεά 1 εκατ. ευρώ. 

Συγκεκριμένα, ο Τιτάν, σε στενή και άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς σε όλες τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται, διέθεσε κινητό εξοπλισμό στις δυνάμεις κατάσβεσης των πυρκαγιών και δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών. Ταυτόχρονα, ανέλαβε πρωτοβουλίες που εστιάζουν στην πρόληψη και την προστασία από δασικές πυρκαγιές και διαθέτει 500.000 ευρώ για τη μετατροπή 50 σιλοφόρων οχημάτων σε δεξαμενές νερού, δημιουργία ανοικτών δεξαμενών νερού, υλοποίηση βιώσιμων προγραμμάτων για τη διαχείριση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Από την πλευρά του, το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου διέθεσε 500.000 ευρώ σε πρωτοβουλίες άμεσης αντιμετώπισης των συνεπειών των φετινών πυρκαγιών.