Ανεπηρέαστες από τη γεωπολιτική κρίση Ρωσίας- Ουκρανίας παραμένουν οι δραστηριότητες της Doppler στη ρωσική αγορά, καθώς η ελληνική επιχείρηση δεν έχει διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με την Ρωσία και, όπως αναφέρει στις εξαμηνιαίες οικονομικές της καταστάσεις, για όσο χρονικό διάστημα υπάρχουν ανοικτά κανάλια ροής κεφαλαίων από την Ρωσία, συνεχίζει να αποδέχεται και να εκτελεί παραγγελίες. Επομένως, και εφόσον δεν υπάρξουν νέα δεδομένα στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας ή ειδικότερη επιδείνωση στις εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η επίπτωση από τον πόλεμο στα αποτελέσματά της θα είναι μάλλον περιορισμένου μεγέθους. Σημειωτέον ότι η Doppler πραγματοποιεί σημαντικό κύκλο εργασιών σε Ρωσία και Ουκρανία: ειδικότερα, κατά το 2021, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας προς Ρωσία και Ουκρανία ήταν 2,19 εκατ. ευρώ και 88.000 ευρώ αντίστοιχα, αποτελώντας συνολικά περίπου το 13,5% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε 614.000 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 8% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Περιόρισε τις ζημίες στο πρώτο εξάμηνο του έτους
Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, κατέγραψαν μικρή αύξηση και διαμορφώθηκαν στα 7,44 εκατ. ευρώ, έναντι 7,42 εκατ. ευρώ, όπως και το μικτό της κέρδος, που αυξήθηκε από τα 1,21 εκατ. ευρώ στα 1,24 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία περιόρισε τις ζημίες της μετά από φόρους στα 77.625 ευρώ, έναντι 94.346 ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2021.

Έργο net metering
Σημειώνεται ότι εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο net metering για την αυτοπαραγωγή ενέργειας μέσω της χρήσης, διασυνδεδεμένων με το δημόσιο δίκτυο, φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταικά πάνελ υποβάλλεται σε ενεργειακό συμψηφισμό και αφαιρείται από αυτήν που καταναλώνεται, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα να καλύψει σημαντικό μέρος της καταναλισκόμενης ενέργειας της εταιρείας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build