Αυξημένο τζίρο και συρρίκνωση των ζημιών παρουσίασε στο πρώτο εξάμηνο του 2023 η εταιρεία Doppler, που εξειδικεύεται στην κατασκευή ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και συναφών προϊόντων. Ειδικότερα, η εισηγμένη κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του έτους, σε επίπεδο ομίλου, συνολικές πωλήσεις ύψους 8,59 εκατ. ευρώ, έναντι 7,44 εκατ. στο α’ εξάμηνο 2022, με την αύξηση αυτή να προέρχεται από τις πωλήσεις προϊόντων (4,49 εκατ. ευρώ, έναντι 3,70 εκατ. έναν χρόνο πριν) και από τις πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων (3,77 εκατ. ευρώ, έναντι 2,38 εκατ. το α’ εξάμηνο 2022). Αντίθετα, οι πωλήσεις εμπορευμάτων μειώθηκαν από τα 1,26 εκατ. ευρώ στα 243.677 ευρώ.

Αυξημένη ήταν και η μεικτή κερδοφορία του ομίλου, στα 1,61 εκατ. ευρώ, έναντι 1,24 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ η λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 467.719 ευρώ, έναντι 223.950 ευρώ. Το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε ζημίες 49.530 ευρώ, έναντι ζημιών 113.920 ευρώ στο α’ εξάμηνο 2022, ενώ οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους περιορίστηκαν στα 25.146 ευρώ, έναντι ζημιών 77.625 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Όσον αφορά στις απαιτήσεις της Doppler, αυτές εμφανίζονταν στις 30 Ιουνίου μειωμένες κατά 250.000 ευρώ περίπου σε σχέση με τα τέλη Δεκεμβρίου 2022, στα 8,75 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένων των επισφαλών απαιτήσεων), κυρίως λόγω της μείωσης των απαιτήσεων από πελάτες κατά σχεδόν 500.000 ευρώ, στα 9,56 εκατ. ευρώ. Όπως εξηγεί η εταιρεία, έχει αναλάβει ενέργειες για όποιες περιπτώσεις καθυστερημένων απαιτήσεων έκρινε ότι είναι επιδιώξιμη η είσπραξη της απαίτησης και έχει ασκήσει αστικές και ποινικές διώξεις κατά των οφειλετών.

Συνεχίζει να εκτελεί παραγγελίες στη Ρωσία
Σημειωτέον ότι, εν μέσω της ρωσοουκρανικής σύρραξης, η Doppler δεν έχει διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με την Ρωσία και για όσο χρονικό διάστημα υπάρχουν ανοικτά κανάλια ροής κεφαλαίων από την Ρωσία, συνεχίζει να αποδέχεται και να εκτελεί παραγγελίες και να πραγματοποιεί σημαντικό κύκλο εργασιών με τη συγκεκριμένη χώρα. Ειδικότερα, κατά το 2022 ο κύκλος εργασιών της Doppler προς Ρωσία και Ουκρανία ήταν στα 2,57 εκατ. ευρώ και 29.000 ευρώ αντίστοιχα, αποτελώντας, αθροιστικά, περίπου το 15% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας. Μάλιστα, το 2022 οι συναλλαγές της Doppler με τη Ρωσία και με την Ουκρανία αυξήθηκαν, καθώς το 2021 ανέρχονταν στα 2,19 εκατ. ευρώ και 88.000 ευρώ αντίστοιχα, αποτελώντας συνολικά περίπου το 13,5% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας. Πάντως, σύμφωνα με την εταιρεία, δεν υπάρχουν στοιχεία ενεργητικού της τα οποία να είναι εκτεθειμένα στους κινδύνους που ενέσκηψαν από την συγκεκριμένη γεωπολιτική κρίση.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build