Για «ισχυρές επιδόσεις το β’ τρίμηνο, με μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών και ανάκαμψη της κερδοφορίας» κάνει λόγο ο όμιλος ΤΙΤΑΝ σε ενημέρωση για τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2022. «Χάρη στις καλύτερες επιδόσεις του β’ τριμήνου 2022, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου το πρώτο εξάμηνο ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 1.035,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 26,1% έναντι τις αντίστοιχης περσινής περιόδου».

Ο όμιλος εκτιμά πως η άνοδος αποτυπώνει την υψηλή ζήτηση στις περισσότερες αγορές, καθώς και τις αυξήσεις των τιμών σε όλες τις χώρες και τις κατηγορίες προϊόντων. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 7,1% το β’ τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στα 92,7 εκατ. ευρώ ενώ για το α’ εξάμηνο 2022 διαμορφώθηκαν στα 139,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,5% , λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας και ναύλων, ενόσω οι αυξήσεις της τιμών πώλησης των προϊόντων του ομίλου δεν είχαν υλοποιηθεί πλήρως το α’ τρίμηνο. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 43,9 εκατ. το β’ τρίμηνο 2022, υψηλότερα από το 2021 κατά 2,9%.

Για το α’ εξάμηνο ανήλθαν σε 45,2 εκατ. έναντι 58,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, λόγω των χαμηλότερων αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου 2022. Το β’ τρίμηνο 2022 οι πωλήσεις του ομίλου διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται. Όπως αναφέρει ο όμιλος, εφαρμόστηκαν αυξήσεις τιμών στα τέλη του 2021 και στο α’ εξάμηνο 2022 προκειμένου να αντισταθμιστούν οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και άλλων στοιχείων κόστους.

ΗΠΑ, Ελλάδα, Ευρώπη
Οι δραστηριότητες του ομίλου στις ΗΠΑ κατέγραψαν υψηλές επιδόσεις το β’ τρίμηνο 2022 και «η ζήτηση διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα». Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 23,4% στα 595,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 66,8 εκατ. ευρώ έναντι 83,4 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 20% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2021. Η απόκλιση οφείλεται στην καθυστερημένη επίδραση της αύξησης των τιμών. «Η αγορά της Ελλάδας διατήρησε τη θετική δυναμική της (…) σημειώνοντας αυξημένες πωλήσεις», σημειώνει ο όμιλος, γνωστοποιώντας ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη αυξήθηκε κατά 21,3% σε 158,3 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA αυξήθηκε σε 16,1 εκατ. ευρώ έναντι 14,8 εκατ. ευρώ. Και για την νοτιοανατολική Ευρώπη ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε το α’ εξάμηνο 2022, κατά 27,5% στα 168,6 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA αυξήθηκε κατά 4,2% στα 43,8 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build