Αύξηση άνω του 20% κατέγραψαν στο πρώτο εξάμηνο του 2022 οι πωλήσεις του ομίλου Interwood, φτάνοντας τα 23,18 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 19,26 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2021, μία αύξηση που η διοίκηση της εισηγμένης αποδίδει στην άνοδο των τιμών και στη διατήρηση του όγκου των πωλήσεων από όλες τις εταιρείες του ομίλου. Σε επίπεδο ομίλου, τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 3,09 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 2,22 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, ενώ το EBITDA για τον όμιλο διαμορφώθηκε σε 4,06 εκατ. ευρώ, έναντι 3,19 εκατ. στο α’ εξάμηνο 2021. Τα κέρδη μετά από φόρους έκλεισαν στα 2,48 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,81 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Όσον αφορά στον συνολικό δανεισμό του ομίλου, αυτός εμφανιζόταν αυξημένος στις 30 Ιουνίου 2022 στα 32,89 εκατ. ευρώ, έναντι 29,83 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2021. Εκ αυτών, τα 18,41 εκατ. αφορούν σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και τα 14,84 εκατ. σε μακροπρόθεσμα δάνεια. Σημειώνεται εξάλλου ότι στις 29 Ιουλίου η Interwood προέβη σε πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της στην Ελευσίνα, αναπόσβεστης αξίας στα βιβλία 1,2 εκατ. ευρώ περίπου.

Παραμένει σε υψηλά επίπεδα η ζήτηση
Σύμφωνα με την Interwood, οι τάσεις για ζήτηση παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και στο δεύτερο εξάμηνο του 2022, ενώ ο όμιλος έχει εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες με τους βασικούς του προμηθευτές για να ανταποκριθεί στη ζήτηση όπως διαμορφώνεται, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον μετά από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αν και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπούν οι εισαγωγές εμπορευμάτων από τη Ρωσία, η Interwood έχει αναπληρώσει τα κενά που παρουσιάστηκαν χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στη ροή των πωλήσεων.

Στα ίδια επίπεδα με το 2021 ο τζίρος του β’ εξαμήνου
Ο κύκλος εργασιών της Interwood στο δεύτερο εξάμηνο, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, αναμένεται να διαμορφωθεί στα επίπεδα του 2021, αν και σε κάθε περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα θα επηρεαστεί από τη διαμόρφωση του γενικότερου οικονομικού κλίματος και από την εξέλιξη των επιτοκίων δανεισμού, που το τελευταίο διάστημα παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις, οι οποίες κατά τα φαινόμενα θα διατηρηθούν και το επόμενο διάστημα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build