Όπως ανακοινώθηκε σήεμερα, στις 14/01 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη, μη δεσμευτική, φάση του Market Test με σκοπό την εκδήλωση πρόθεσης δέσμευσης δυναμικότητας στον πλωτό τερματικό σταθμό (FSRU) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) Διώρυγα Gas του Ομίλου Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους. Αξίζει να σημειωθεί πως οι εταιρείες, ελληνικές και διεθνείς, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον ανήλθαν σε 15.

Οι ποσότητες Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου που δεσμεύτηκαν για το σύνολο των προϊόντων που διατέθηκαν και για την πρώτη 5ετία λειτουργίας του FSRU ήταν υπερδιπλάσιες των αρχικών εκτιμήσεων του Ομίλου Motor Oil, αποδεικνύοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη δυναμική της συγκεκριμένης επένδυσης.

Πρόκειται για ένα στρατηγικό έργο, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, το οποίο θα αποτελέσει μία νέα πύλη εισαγωγής φυσικού αερίου που θα εξυπηρετεί τους καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες.

Η διαδικασία της πρώτης, μη δεσμευτικής, φάσης του Market Test διεξήχθη υπό την εποπτεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Το έργο προχωρά στην επόμενη, δεσμευτική, φάση μόλις λάβει έγκριση από τη ΡΑΕ.