Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και Διόν ΑΤΕΒΕ συνυπέγραψαν τη μεταξύ τους σύμβαση για την υλοποίηση οδικών και άλλων έργων, στο πλαίσιο της κατασκευής των υποδομών του νέου Νοσοκομείου Παίδων στην περιοχή του Φιλύρου Θεσσαλονίκης. Οι προς υλοποίηση παρεμβάσεις είχαν δημοπρατηθεί με προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Περιλαμβάνουν, εξάλλου, την κατασκευή-βελτίωση της οδικής σύνδεσης του νέου νοσοκομείου, μήκους 4,51 χιλιομέτρων, καθώς και τα συνοδά έργα υποδομής που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του. Στο αντικείμενο του project περιλαμβάνονται, επιπλέον, η δημιουργία δύο ισόπεδων κυκλικών κόμβων και η βελτίωση υφιστάμενων ισόπεδων κόμβων, η αποκατάσταση τοπικού οδικού δικτύου και η κατασκευή των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και αποχέτευσης ομβρίων του νέου Νοσοκομείου Παίδων και η σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα δίκτυα της πόλης.