Μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης με τεχνολογικές λύσεις που συνδυάζουν τον ψηφιακό με τον πραγματικό κόσμο οδηγούμε τα κτίρια, τα δίκτυα και τον εξηλεκτρισμό των υποδομών σε ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον.

Οι προκλήσεις που πηγάζουν από την αστικοποίηση, την αλλαγή του κλίματος, τις εξελίξεις στην ενέργεια, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για περισσότερο ευέλικτες και προσαρμόσιμες υποδομές, ενώ αναδεικνύουν παράλληλα τη βιωσιμότητα ως στρατηγική προτεραιότητα των παρόχων και οργανισμών.

Η Siemens μέσα από ένα άρτιο portfolio τεχνολογιών, προϊόντων και λύσεων υποστηρίζει τους πελάτες της να αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις στην πορεία της ψηφιακής μεταστροφής τους.
Στον τομέα Μέσης Τάσης η Siemens διαθέτει ένα ολοκληρωμένο portfolio με καινοτόμες, ψηφιακές λύσεις για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι πίνακες Μέσης Τάσης τεχνολογίας «Blue GIS» αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα του στόχου που έχει θέσει η Siemens για τη δημιουργία μεγαλύτερου βιώσιμου αντίκτυπου. Πρόκειται για μια λύση διανομής με μόνωση του εξαφθοριούχου θείου (SF6), το οποίο είναι αρκετά επιβλαβές για το περιβάλλον. Επενδύοντας στην τεχνολογία «Clean Air», το Blue GIS είναι μια φιλική προς το περιβάλλον, τεχνικά προηγμένη και ανθεκτική λύση για διανομή ρεύματος μέσης τάσης. Σε ό,τι αφορά τους πίνακες χαμηλής τάσης, πλέον έχουν μετασχηματιστεί σε «έξυπνους πίνακες», δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες για άμεση πληροφόρηση κατάστασης, κατανάλωσης ενέργειας αλλά και απομακρυσμένου χειρισμού σε όλο το εύρος τους.

Δηλαδή, από τους νέους διακόπτες ισχύος ανοιχτού τύπου 3WA, κλειστού τύπου 3VA, το νέο ασύρματο υλικό ράγας Sentron COM μέχρι και τους εξελιγμένους μετρητές ενέργειας Sentron.

Με τη λύση αυτή η ασφάλεια χρήσης, η εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και η βιωσιμότητα της εγκατάστασης είναι εξασφαλισμένες.

Η μετατροπή ενός κτιρίου σε κτιριο υψηλής απόδοσης έχει σημαντικές απαιτήσεις. Όσον αφορά το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (B.M.S.), η Siemens με οδηγό το Desigo αποτελεί την τεχνολογική αιχμή της αγοράς, διαθέτοντας ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων αυτοματισμού και ελέγχου. Στην κορυφή του Desigo βρίσκεται ο σταθμός διαχείρισης Desigo CC, ο οποίος δίνει νέα διάσταση στις έννοιες του ελέγχου και της επισκόπησης ενός κτιρίου, ενσωματώνοντας μοναδικά λειτουργικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά σε ένα σύγχρονο και διαδραστικό περιβάλλον εργασίας, παρέχοντας ταυτόχρονα την υψηλότερη δυνατή πιστοποίηση Κυβερνοασφάλειας.

Τέλος, η πλατφόρμα cloud Building X παρέχει την ιδανική λύση, προσφέροντας συνολική ενεργειακή και λειτουργική επισκόπηση για μεμονωμένα κτίρια ή ομάδες κτιρίων, η οποία σε συνδυασμό με αναλύσεις στηριγμένες σε προβλεπτικούς αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης βοηθά στη λήψη των καλύτερων δυνατών αποφάσεων και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των κτιρίων.