Τέλος σε μία πολυετή εκκρεμότητα που στεκόταν εμπόδιο στη σχεδιαζόμενη ανάπλαση του δημοτικού πάρκου επί της οδού Αφροδίτης, στα όρια μεταξύ Ελληνικού και Αργυρούπολης, βάζει ο δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, προχωρώντας στη διοικητική αποβολή προσώπων που έχουν καταλάβει έκταση 1.765,89 τετραγωνικών μέτρων που ανήκει στον δήμο. Η έκταση αυτή αποτελεί μέρος μεγαλύτερου ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου, με βάση απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων του Εθνικού Κτηματολογίου το 2016, που δικαίωσε τον δήμο και διέταξε την ενοποίηση της ιδιοκτησίας του και με τις, όπως κρίθηκε, παράνομα καταληφθείσες εκτάσεις.

Ωστόσο, ο δήμος δεν κίνησε για μεγάλο χρονικό διάστημα τις διαδικασίες για την απομάκρυνση των κατόχων της έκτασης, σεβόμενος το πένθος της οικογένειας λόγω του θανάτου μέλους της οικογένειας ενώ εκτελούσε τα καθήκοντά της ως δημοτικής αστυνόμου. Στη διάρκεια της πανδημίας επίσης δεν κατέστη εφικτή η απομάκρυνσή τους, καθώς ανεστάλησαν εκ του νόμου όλες οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης κατά παντός νομικού και φυσικού προσώπου.

Η καθυστέρηση αυτή, όπως αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ενέχει τον κίνδυνο να τεθεί εν αμφιβόλω η εγκεκριμένη χρηματοδότηση του προγράμματος ανάπλασης του εν λόγω δημοτικού πάρκου, ύψους 4,9 εκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο έχει αναδειχθεί ανάδοχος ήδη από τον περασμένο Μάρτιο η εταιρεία Κήπων Οδός ΕΠΕ, καθώς το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Με αυτά τα δεδομένα, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της διοικητικής αποβολής των προσώπων που έχουν καταλάβει την επίμαχη έκταση, καθώς και την έγκριση κάθε άλλη νόμιμης ενέργειας για την αποζηµίωση του δήµου, λόγω της αυθαίρετης χρήσης, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί από την οικονοµική υπηρεσία µε σχετική εισήγησή της.

Τι ισχυρίζεται η άλλη πλευρά
Από την πλευρά τους, οι καταγγελλόμενοι είχαν υποστηρίξει με υπόμνημά τους προς τον δήμο τον περασμένο Φεβρουάριο ότι στην επίμαχη έκταση είχε εγκατασταθεί η οικογένειά τους ήδη από το 1938 και ζητούσαν να μη γίνει διοικητική αποβολή σε βάρος τους, υποστηρίζοντας πως κάτι τέτοιο θα προσέβαλλε το δικαίωμα ιδιοκτησίας τους από χρησικτησία 84 ετών. Ωστόσο, ο δήμος απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό, αντιτείνοντας ότι για να αναγνωριστεί χρησικτησία θα πρέπει ο νομέας να είναι καλόπιστος, όμως στην περίπτωση αυτή «δεν είναι καλόπιστος νομέας εκείνος που καταλαμβάνει, χωρίς κανένα δικαίωμα, χωρίς οιονδήποτε τίτλο, έκταση που γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι κοινόχρηστος χώρος», καθώς οι δικαιοπάροχοι τους όταν κατέλαβαν τον επίμαχο χώρο και εγκαταστάθηκαν σε αυτόν, γνώριζαν ότι καταπατούν κοινόχρηστο χώρο (ρέμα και κοινόχρηστες αδιάθετες εκτάσεις από την διανομή του συνοικισμού Σούρμενα το 1934).

Κάτι που, όπως επισημαίνει ο δήμος, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι για τα κτίσματα που κατασκεύασαν διαχρονικά στην επίμαχη έκταση, δεν μπόρεσαν ποτέ να εκδώσουν νόμιμη οικοδομική άδεια, ούτε μπόρεσαν και να τα νομιμοποιήσουν με τους διάφορους νόμους «περί τακτοποίησης των αυθαιρέτων», διότι λόγω του κοινόχρηστου χαρακτήρα της επίμαχης έκτασης, είναι από τις περιπτώσεις που εξαιρούνται και δεν επιδέχονται τακτοποίησης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build