Στην Ελκυστής ΑΤΕ κατοχυρώθηκε το έργο «Αποκατάσταση – ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών και πολιτιστικών κτιρίων του Δήμου Αθηναίων». Το έργο είχε προκηρυχθεί από τον Δήμο Αθηναίων έναντι του ποσού των 5.550.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και ανατέθηκε στην Ελκυστής ΑΤΕ μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό. Η προσφορά της εταιρείας ανήλθε σε 2.753.338,89 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ποσό που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση 38,75% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Σημειώνεται πως στον διαγωνισμό έγιναν δεκτές οι προσφορές δύο ακόμα εταιρειών. Αυτή της Latern Construction Company, ύψους 3.064.996,78 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) με μέση έκπτωση 31,74% και αυτή της ΑΝΑ Τεχνική Κατασκευαστική, ύψους 3.175.323,54 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) με μέση έκπτωση 29,26%.

Δύο σχολεία και ένας κινηματογράφος
Τα έργα, που χρηματοδοτούνται από πόρους του Δήμου Αθηναίων, θα πραγματοποιηθούν στο 74ο δημοτικό Αθηνών που ανήκει στην 1η δημοτική κοινότητα και βρίσκεται επί της οδού Αδριανού 106-108, στο 38ο δημοτικό σχολείο που ανήκει στην 6η δημοτική κοινότητα και βρίσκεται επί της οδού Κόκκερελ και τέλος στον κινηματογράφο ΑΒ που ανήκει στην 5η Δημοτική Κοινότητα και βρίσκεται επί της οδού Θεοτοκοπούλου 34 στα Άνω Πατήσια.

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος θερινός κινηματογράφος έκλεισε το 1990 και περιήλθε στην κατοχή του Δήμου Αθηναίων το 2005. Πέρυσι το καλοκαίρι άνοιξε για έναν μήνα και φιλοξένησε χορευτικά δρώμενα, μουσικές παραστάσεις και θέατρο. Στην τεχνική περιγραφή του έργου αναφέρεται ότι «διατηρείται η χρήση του θερινού κινηματογράφου, ενισχυτικά με χρήση αναψυκτήριου σε τμήμα του που θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προσφέροντας μία νέα, επιπλέον λειτουργία ψυχαγωγίας».

Τι περιλαμβάνουν οι εργασίες
Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη αντικείμενο των έργων είναι η θερμομόνωση κελύφους σε τοίχους, δώματα και οροφές, η εφαρμογή ψυχρών υλικών στους τοίχους των κτιρίων, η αντικατάσταση ή επισκευή κουφωμάτων, η ενίσχυση και αποκατάσταση στοιχείων φέροντος οργανισμού, οι αρχιτεκτονικές διαρρυθμίσεις και η αποκατάσταση υφιστάμενων αρχιτεκτονικών μελών.

Σε σχέση με τα υφιστάμενα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα των κτιρίων θα πραγματοποιηθεί ριζική ανακαίνιση των εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης – αερισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, καύσιμου αέριου, πυροπροστασίας, ηλεκτρικών, φωτισμού, φωτοβολταϊκών, αλεξικέραυνου, αναβατορίων ΑΜΕΑ, ασθενών ρευμάτων, συστημάτων ασφαλείας και συστημάτων επιτήρησης ποιότητας αέρα και συνθηκών περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, για τις εργασίες στα σχολικά κτίρια, οι εργασίες θα εκτελούνται κυρίως κατά τις περιόδους και ώρες μη λειτουργίας των σχολικών κτιρίων. Ο ανάδοχος θα λάβει υπόψη του και θα προβλέψει τη δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη ή τρίτη βάρδια και τη δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργίας και εορτών, ενώ οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία και τις κάθε είδους άδειες θα βαρύνει τον ανάδοχο. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build