Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αθηναίων ενέκρινε την αποδοχή της δωρεάς του ιδρύματος Ωνάση για την εκτέλεση εργασιών σε τμήμα πεζοδρόμου επί των οδών της Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αμαλίας, εκεί όπου βρίσκεται η “Μάντρα” του ιδρύματος Ωνάση. Είχε προηγηθεί η έγκριση εκτέλεσης εργασιών από το δημοτικό συμβούλιο με 28 ψήφους υπέρ και 12 κατά. Στη σύμβαση μεταξύ Δήμου Αθηναίων και ιδρύματος, γίνεται λόγος για «ήπια σηµειακή παρέµβαση σε τµήµα του πεζοδρόµου επί των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αµαλίας» και «κατασκευή και τοποθέτηση ενός γλυπτού του Κ.Π. Καβάφη, µε σκοπό την εν γένει αισθητική και λειτουργική αναμόρφωση της περιοχής». Φορέας υλοποίησης θα είναι η Αριόνα Ελλάς, αντιπρόσωπος του ιδρύματος Ωνάση στην Ελλάδα, που λειτουργεί τη Στέγη και δραστηριοποιείται στον χώρο των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

Οι ανάδοχοι που θα αναλάβουν τις μελέτες και την υλοποίηση των εργασιών
Η δωρεά θα υλοποιηθεί από αναδόχους που έχουν επιλεγεί από την Αριόνα Ελλάς. Συγκεκριμένα, οι αρχιτεκτονικές μελέτες θα εκπονηθούν από το αρχιτεκτονικό γραφείο Παρµενίδης/ Longuepee/ Μάρη, η μελέτη φωτισμού θα εκπονηθεί από την Ελευθερία Ντεκώ, ενώ η τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία STFNLAB Ο.Ε. θα εκπονήσει την ηλεκτροµηχανολογική οριστική μελέτη και τη μελέτη εφαρμογής της περιοχής όπως και την τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση. Τέλος οι εταιρείες Gravani Lighting και Foss Lighting Design θα αναλάβουν την προμήθεια του εξοπλισμού φωτισμού ενώ η Πολυτεχνική Αναδόμηση θα εκτελέσει τις κατασκευαστικές εργασίες. Ο γλύπτης Πραξιτέλης Τζανουλίνος, θα φιλοτεχνήσει το γλυπτό του Κ.Π. Καβάφη, που θα τοποθετηθεί σε σημείο όπου θα εξασφαλίζεται η ορατότητα και η ανάδειξη του γλυπτού στο χώρο.

Η δωρεά έχει ύψος 193.559,26 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου κάθε φόρου, τέλους και κάθε νόμιμης επιβάρυνσης και κράτησης, πλην ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Μελετών και των Εργασιών, αποτελούμενη από υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build