Στη διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την ανάπλαση της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων. Η αξία του έργου εκτιμάται στα 5.872.130,39 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%). «Πρόκειται για έργο που βασανίζεται 17 χρόνια από διαδοχικές εγκρίσεις και αναθεωρήσεις», είχε δηλώσει ο Χρόνης Ακριτίδης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας «Ανάπλαση Αθήνας» στις αρχές του μήνα, κατά το 5ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ITC 2022.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα μήνες από την ημέρα υπογραφή της σύμβασης, ενώ κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, για διάστημα 13 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19η Ιουλίου. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την ίδια ημέρα. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 117.442,60 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από τομεακά προγράμματα ανάπτυξης του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.

Πεζοδρόμηση της Βασιλίσσης Όλγας και ενοποιηση του Ζαππείου με τον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπιείου
Η ανάπλαση της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας αποσκοπεί στην ενοποίηση του Ζαππείου με τον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπιείου και στη διαμόρφωση ενός ευρέος ελεύθερου χώρου στο κέντρο της πόλης, που θα περιλαμβάνει τον Εθνικό Κήπο, το Ζάππειο και το Ολυμπιείο. Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε, η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας θα μετατραπεί σε πεζόδρομο, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον αρχαιολογικό περίπατο από τον Κεραμεικό ως το Παναθηναϊκό Στάδιο. Το όριο της μελέτης για το έργο εκτείνεται από τη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας με τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη λεωφόρο Αρδηττού μέχρι τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αμαλίας, συμπεριλαμβανομένου του χώρου που περιβάλει την πύλη του Αδριανού, ενώ η επιφάνειά του είναι περίπου 23.000 τ.μ.

Η διέλευση του τραμ σε δύο κατευθύνσεις θα παραμείνει, ενώ προβλέπεται λωρίδα για τη διέλευση του τρόλεϊ στην κατεύθυνση της ανόδου προς το Σύνταγμα. Ακόμη θα αντικατασταθούν οι ιστοί που στηρίζουν τα καλώδια ρευματοδότησης με νέους ιστούς, ενώ οι επιφανειακές επιστρώσεις θα τοποθετηθούν σε εδαφόπλακες οπλισμένου σκυροδέματος. Το υλικό που κυρίως θα χρησιμοποιηθεί για τις τελικές επιστρώσεις είναι οι πλάκες σχιστόλιθου Καβάλας. Στον κεντρικό άξονα της λωρίδας των τρόλεϊ προβλέπεται η τοποθέτηση φρεατίων συλλογής των ομβρίων, ενώ προβλέπεται η διαμόρφωση νέων επιφανειών πρασίνου. Η περιοχή της Πύλης του Αδριανού θα διαμορφωθεί με σταθεροποιημένο χώμα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build