Προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών στατικής επάρκειας και ενίσχυσης του κτιρίου διοικητικών υπηρεσιών (Κτίριο Σχολής) του νοσοκομείου ΚΑΤ, στην Αθήνα. Στις επεμβάσεις περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση των οικοδομικών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, ώστε αυτό να παραδοθεί σε πλήρως λειτουργική κατάσταση. Το κτίριο είναι επταώροφο (ισόγειο και έξι όροφοι υπεράνω του ισογείου) και συνολικού ύψους 22,50 μ. περίπου. Η κάτοψη του είναι ορθογωνική, διαστάσεων 36,6×11,55 μ., με προεξοχή κλιμακοστασίου (διαστάσεων 4,1Χ7,5μ.) στην δυτική πλευρά.

Στο κέλυφος και στο εσωτερικό του, έχουν εντοπιστεί, μεταξύ άλλων, φθορές επιχρίσματος σε αρκετά σημεία λόγω μηχανικών δράσεων και υγρασίας, αποκόλληση και συνεπακόλουθη πτώση ολοκλήρων τμημάτων επιχρίσματος από μεγάλο ύψος, αποκάλυψη του οπλισμού του σκυροδέματος και συνεπακόλουθη οξείδωση του στα σημεία όπου η αποκόλληση επιχρίσματος είναι πιο έντονη, εκτεταμένη ρηγμάτωση επιχρίσματος στο σύνολο του κελύφους και εντός του κτιρίου και σημαντικές φθορές στα επιχρίσματα της καμινάδας στο δώμα (δίπλα στην απόληξη του κλιμακοστασίου). Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 2.861.266,35 ευρώ (συν ΦΠΑ) και η προθεσμία εκτέλεσής του ορίστηκε σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Την Πρωταπριλία του 2024 και ώρα 15:00 εκπνέει η διορία για υποβολή των προσφορών.