Προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός, με αναθέτουσα αρχή την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, για την επιλογή του αναδόχου ο οποίος θα υλοποιήσει εργασίες με σκοπό την ανακαίνιση και επέκταση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και παράλληλα την ανακαίνιση χώρων υγιεινής (WC) στο «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο του έργου αυτού, θα γίνει και μερική αναδιαρρύθμιση του υφιστάμενου ΤΕΠ του νοσοκομείου. Όσον αφορά στην επέκταση του ΤΕΠ, αφορά σε προσθήκη κτιρίου κατ’ επέκταση του ισογείου, προκειμένου να αυξηθεί η λειτουργική επιφάνεια του εν λόγω τμήματος, ενώ θα γίνει και διασύνδεση του ισογείου με το νέο κτίριο με κλειστή πεζογέφυρα.

Τέλος, θα εκτελεστούν επεμβάσεις για τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου του ΤΕΠ. Σημειώνεται, ότι οι χώροι υγιεινής που θα ανακαινιστούν είναι 250 τον αριθμό. Το κόστος του project, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 7.588.800 ευρώ. Η προθεσμία που θα έχει ο ανάδοχος για να το αποπερατώσει έχει οριστεί σε 16 μήνες από την ημέρα που θα μπουν οι υπογραφές στην εργολαβική σύμβαση. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της διορίας που δόθηκε για υποβολή των προσφορών ορίστηκε η Πέμπτη 20/06/2024 και ώρα 11:00.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
• την ανέγερση-προσθήκη κατ’ επέκταση του ισογείου του κτιρίου Α, ισογείου κτιρίου (εμβαδού περίπου 400 τ.μ.) με υπόγειο (εμβαδού περίπου 400 τ.μ.) και πεζογέφυρα διασύνδεσης, προκειμένου να επεκταθεί το ΤΕΠ
• την αναβάθμιση, μερική αναδιαρρύθμιση και εξωραϊσμό του υφισταμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (εμβαδού περίπου 1.000 τ.μ.) του «Ιπποκρατείου»
• την πλήρη ανακαίνιση (250) χώρων υγιεινής (WC), ασθενών και προσωπικού, οι οποίοι βρίσκονται και στους πέντε ορόφους των κτιριακών εγκαταστάσεων του Α’ κτιρίου των πτερύγων ΙΙ-ΙΙΙ αλλά και του 4ου ορόφου της κλινικής μεταμοσχεύσεων του Γ’ κτιρίου.